Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tu Thân

Người đời phải tính (xét) thiệt hơn
Đừng nghe tiếng sáo tiếng đờn mà ham (mê) (say)
Xem: 4176
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Cải ác hoàn lương Tu Thân Đại Chúng 4345
Miếng ngon ăn ít ngon nhiều
Người khôn dẫu nói nửa (vài) điều cũng khôn.
Tu Thân Đại Chúng 4018
Lui về quét dọn chùa chiền
Sửa sang Phật tự để bạn hiền vô tu
Tu Thân Đại Chúng 5231
Quân tử phải phòng thân
Chớ đợi nước đến chân mới nhảy
Tu Thân Đại Chúng 3119
Có tiền thì hậu mới hay (2)
Có trồng cây đức mới dày lòng nhân
Tu Thân Đại Chúng 9580
Làm người chẳng biết lo xa
Trẻ còn như vậy, nữa già ra sao?
Tu Thân Đại Chúng 3659
Cải ác tòng thiện Tu Thân Đại Chúng 8023
Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.
Tu Thân Miền Nam, Lục Tỉnh 4659
Xếp áo xếp y về với vợ,
Bỏ con bỏ cháu chạy theo Thầy.
Tu Thân Đại Chúng 9365
Ai ơi! giữ chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai
Xin đừng làm, nói đơn sai
Tin mình đừng sợ những lời dèm pha
Anh em một họ một nhà
Thương nhau chân thật đường xa cũng gần
Tu Thân Đại Chúng 5407
Đừng khôn ngoan chớ vụng về
Đừng cho ai lận chớ hề lận ai
Tu Thân Đại Chúng 3545
Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn
Sắt kia mài mãi cũng còn nên kim
Tu Thân Đại Chúng 6731
Của trời tám vạn ngàn tư
Có phúc thì gặp, có tu thì nhờ
Tu Thân Đại Chúng 10091
Đèn ai leo lét trên lầu
Ấy bà quốc mẫu tụng kinh cầu được mã thượng phong
Tu Thân Đại Chúng 590
Làm người hiếu nghĩa đi đầu
Hiếu cha hiếu mẹ việc gì không xong
Tu Thân Đại Chúng 3294
Hồn ếch ta đã về đây (Câu 1)
Phải nằm khô cạn, ta nay lên bờ
Trên bờ những hốc cùng hang
Chăn chiếu chẳng có trăm đàng xót xa
Lạy trời cho đến tháng ba
Ðược trận mưa lớn ta ra ngồi ngoài
Ngồi ngoài rộng rãi thảnh thơi
Phòng khi mưa nắng ngồi ngoài kiếm ăn
Trước kia ta vẩn tu thân
Ta tu chẳng được thì thân ta hèn
Ta gặp thằng bé đen đen
Nó đứng nó nhìn nó chẳng nói chi
Ta gặp thằng bé đen sì
Tay thì cái giỏ tay thì cần câu
Nó có chiếc nón đội đầu
Khăn vuông chít tóc ra màu xinh thay
Nó có cái quạt cầm tay
Nó có ống nứa bỏ đầy ngoé con
Nó có chiếc cán thon thon
Nó có sợi chỉ son son dài dài
Ếch tôi mới ngồi bờ khoai
Nó giật một cái đã sai quai hàm (Còn Tiếp))
Tu Thân Miền Trung 4182
Có khó mới có miếng ăn
Không nhưng ai dễ đem phần đến cho
Tu Thân Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4346
Làm người phải biết cương thường
Xem trong ngũ đẳng quân vương đứng đầu
Thờ cha kính mẹ trước sau
Anh em hòa thuận mới hầu làm nên
Vợ chồng đạo nghĩa cho bền
Bạn bè chung thủyy, dưới trên đàng hoàng.
Tu Thân Đại Chúng 4000
Ở đời phải biết chiều đời
Giả như mái dại tùy trời gió mưa
Tu Thân Đại Chúng 367
Lành thì đỡ, dỡ thì đê Tu Thân Đại Chúng 6326