Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về So Sánh

Người tốt về lụa lúa tốt về phân
Chân tốt về hài, tai tốt về hoa.
Xem: 2933
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Đôi ta như lúa phơi lâu
Đẹp duyên thì lấy, tham giàu làm chi
So Sánh Đại Chúng 3774
Anh như cái võ môn cao không xiết kể
Ngăn ngoài cửa bể đợi lý ngư về
Nếu kiếp tu còn vụng, khôn bề thoát qua
So Sánh Đại Chúng 6001
Nhất Ðồng Nai nhì hai huyện So Sánh Đại Chúng 4830
Thứ nhất Ba Giai Thứ hai Tú Xuất
Tráo trưng lưng bát ngồi mát bát đầy
Khéo miệng mà chả khéo tay
Đẽo cày ra cuốc còn hay nỏ mồm
So Sánh Đại Chúng 596
Nhất góc ao nhì giao đình So Sánh Đại Chúng 3936
Khương quế lão thời tân So Sánh Đại Chúng 2558
Đôi ta như rượu với nem
Đang say ngây ngất , ai gièm chớ xa
So Sánh Miền Nam, An Giang 1414
Nhất sĩ nhì nông tam công tứ thương So Sánh Đại Chúng 3270
Nhất tội nhì nợ So Sánh Đại Chúng 6994
Cá đắm nhạn sa So Sánh Đại Chúng 3539
Đôi ta như lúa đòng đòng
Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha
Đôi ta như chỉ xe ba
Cha mẹ xe ít, đôi ta xe nhiều
So Sánh Miền Trung, Miền Nam, Vĩnh Long, Miền Trung, Khánh Hòa 1213
Ra đi một bước thành mười
Non Tần - Đại Lãnh gặp người hữu duyên
Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên
Tỷ như mai điểu, gầy duyên bá tòng
So Sánh Miền Trung, Phú Yên, 9839
Đôi ta gắn bó dải đồng
Như cá gặp nước như rồng gặp mây
So Sánh Miền Trung 7723
Gò với núi kể là cao
Biển với ao kể là loại trũng
So Sánh Đại Chúng 1819
Chắc như đinh đóng cột So Sánh Đại Chúng 5700
Đôi ta như loan với phượng
Nỡ lòng nào để phượng lìa cây
Muốn cho có đó, có đây
Ai làm nên nỗi nước này chàng ôi
Thà rằng chẳng biết thì thôi
Biết rồi gối chiếc lẻ loi thêm phiền
So Sánh Đại Chúng 4054
Trai nào khôn bằng trai Long Mỹ
Gái nào mũm mĩm bằng gái Hà Tiên
So Sánh Miền Nam, Kiên Giang 9975
Anh như cây quế nở trong nhà
Em như con gái hàng phố mà ra chơi đường
Em thấy cây quế héo vàng
Em càng vun xới cây càng tốt tươi
Bao giờ cho quế mọc chồi
Để quế trả nghĩa cho người xới vun
So Sánh Đại Chúng 7298
Nhất thân nhì thế tam ngân tứ chế So Sánh Đại Chúng 4521
Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy So Sánh Đại Chúng 8306