Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Đạo Đức

Người trồng cây hạnh, người chơi,
Ta trồng cây đức, để đời về sau.
Xem: 3147
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Cha mẹ để của bằng non
Không bằng để đức cho con ở đời.
Đạo Đức Miền Nam, Bạc Liêu 7943
Giàu thì cũng chẳng có thèm,
Khó khăn ta liệu ta làm ta ăn
Đạo Đức Đại Chúng 5286
Gần tốt nên tốt
Gần xấu nên xấu
Đạo Đức Đại Chúng 5966
Ăn chay niệm phật nói lời từ bi Đạo Đức Đại Chúng 8338
Thà rằng ăn bát cơm rau
Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời
Đạo Đức Miền Nam, Bạc Liêu 7644
Ở có nhân mười phân chẳng có Đạo Đức Đại Chúng 5416
Xa quê có lúc quay về
Mà sao nghèo mãi chưa hề buông tha.
Đạo Đức Miền Nam, Bạc Liêu 8597
Ai thương ai ghét mặc tình
Phận mình cứ giữ tâm mình thật ngay
Đạo Đức Đại Chúng 3054
Thương người đày đọa chút thân,
Chớ nên ngược đãi, lòng nhân mới là.
Đạo Đức Miền Nam, 5743
Người trên ở chẳng chính ngôi
Để (Khiến) cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào!
Người trên ở chẳng được cao
Khiến cho người dưới lộn nhào lên trến
Đạo Đức Đại Chúng 8457
Thân hỡi thân thân sao lận đận
Mình trách mình thời vận đảo điên.
Đạo Đức Miền Nam, Bạc Liêu 363
Mừng nay đức chính cao minh
Bốn phương hòa thuận thái bình muôn dân.
Làm trai quyết chí lập thân
Cương thường giữ lấy có phần hiển vinh.
Gái thời giữ lấy chữ trinh
Siêng năng chín chắn trời dành phúc chọ
Giàu nghèo tại số đừng lo
Aên ở có đức, sao cho vẹn toàn!
Đạo Đức Đại Chúng 9596
Có phúc thì có phần Đạo Đức Đại Chúng 4529
Gió đưa cây bắp về chiều
Rồi đây cái ảng gia siêu tan tành
Bốn mùa mặt nước long lanh
Nhật nguyệt càng tỏ và vinh quang càng gần.
Đạo Đức Miền Nam, Bạc Liêu 588
Lấy đức trị dân Đạo Đức Đại Chúng 5167
Có phúc trúc hóa long Đạo Đức Đại Chúng 4598
Loài người đạo thảo không rành
Sánh loài cầm thú khác mình bao nhiêu
Đạo Đức Đại Chúng 2394
Thiếu cơm thiếu áo chẳng màng
Thiếu tình đoàn kết, xóm làng không vui.
Đạo Đức Miền Nam, Bạc Liêu 1603
Có duyên lấy được chồng già
Ăn cơm (xôi) bỏ cháy, ăn gà bỏ xương.
Đạo Đức Miền Nam, Cần Thơ, Bạc Liêu 9290
Xả thân cứu người Đạo Đức Đại Chúng 6236