Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Quan Quyền

Nhờ ai cho gà đỏ đuôi
Nhờ ai mà được cưỡi voi, ngồi thuyền
Nhờ ai có bạc, có tiền
Nhờ ai mà có nàng tiên đứng hầu
Nhờ ai có ruộng, có trâu
Nhờ ai mà có mâm thau, đũa ngà
Nhờ ai có lụa, có là
Vợ gọi bằng bà, con gọi cậu, cô
Đến khi giặc Pháp tràn vô
Quan nhỏ tếch mất, quan to chạy dài
Ai ơi, có thế chăng ai?
Xem: 1931
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thừa quan rồi mới đến dân
Thừa nha môn, phần đến sãi đò đưa
Quan Quyền Đại Chúng 8258
Đàn ông quan tắt thì chày
Đàn bà quan tắt nửa ngày nên quan
Quan Quyền Đại Chúng 5556
Ông cai ơi hỡi ông cai
Công tôi làm được đúng hai mươi ngày
Làm sao mà đến kỳ này
Công hai mươi ngày hụt mất hào tư
Quan Quyền Đại Chúng 9367
Tham quyền cố vị Quan Quyền Đại Chúng 8935
Chưa hiểu rõ vua, hãy xem những bề tôi thân cận Quan Quyền Miền Nam, An Giang 5076
Hai tay quan lớn gian tà
Tay xoa cát phẩm, tay sờ hạt chiêu
Quan Quyền Đại Chúng 5247
Em là con gái đồng trinh
Em đi bán rượu qua dinh ông Nghè
Ông Nghè sai lính ra ve
- Trăm lạy ông Nghè, em đã có con !
- Có con thì mặc có con
Thắt lưng cho tròn, mà lấy chồng quan
Quan Quyền Đại Chúng 4344
Có chức có quyền Quan Quyền Đại Chúng 8190
Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức Quan Quyền Miền Trung 5258
Tham quan ô lại Quan Quyền Đại Chúng 2840
Công thì thưởng tội thì trừng
Đặng không mừng, mất không lo
Ăn chưa no, lo chưa tới
Ăn cơm mới, nói chuyện cũ
Quan Quyền Đại Chúng 6007
Cầm cân nảy mực Quan Quyền Đại Chúng 9632
Ăn hối lộ Quan Quyền Đại Chúng 3372
Kể từ lính mộ ra đi
Ở nhà nhiều nỗi sầu bi thất tình
Sự này bởi tại triều đình
Đêm nằm nghĩ lại phận mình gian nan.
Quan Quyền Miền Trung, Huế 3203
Lễ lộc mang đến cửa quan
Khác nào như thể mang than đốt lò.
Quan Quyền Đại Chúng 531
Hùm mất hươu tiếc hơn mèo mất thịt Quan Quyền Đại Chúng 5842
Nhà giàu yêu kẻ thật thà
Nhà quan yêu kẻ vào ra nịnh thần
Quan Quyền Đại Chúng 7108
Làm quan chẳng xét cho dân
Không tin ngài xuống, ngài mần, ngài coi.
Quan Quyền Miền Nam, Bạc Liêu 8031
Dù em buôn bán xa gần
Làm sao tránh khỏi cửa tuần, cửa môn?
Quan Quyền Đại Chúng 8093
Chơi với quan viên Kẻ Vẽ
Không còn có bát mẻ mà ăn
Quan Quyền Đại Chúng 4049