Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhân Cách

Những người chước độc mưu thâm
Tai kia vạ nọ ngấm ngầm đến ngay
Xem: 8304
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vừa khôn vừa đẹp vừa giòn
Vừa rẻ tiền cưới vừa con nhà giàu
Nhân Cách Đại Chúng 7736
Ngôn bất quá hành Nhân Cách Đại Chúng 3587
Khế rụng bờ ao, thanh tao anh lượm
Ngọt như cam sành, héo cuống anh cũng chê.
Nhân Cách Miền Nam, Tiền Giang 5326
Dở ngọng dở nghịu Nhân Cách Đại Chúng 7399
Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn Nhân Cách Miền Trung, Quảng Ngãi 7017
Cả ăn cả tiêu Nhân Cách Đại Chúng 10196
Bất thành nhân cách Nhân Cách Đại Chúng 1817
Chưa nói mà đã thẹn thò
Phải chịu thiệt thòi trong việc làm ăn
Nhân Cách Miền Trung, Phú Yên 8836
Ăn cơm nhà, vác ngà voi Nhân Cách Đại Chúng 8161
Nứa đõn đầu là nứa sầu
Người đõn đầu là người ngốc
Nhân Cách Đại Chúng 6869
Ngôn cùng lý tận Nhân Cách Đại Chúng 9242
Cả ăn cả nói Nhân Cách Đại Chúng 2633
Ngun ngủn như gà cụt đuôi Nhân Cách Đại Chúng 1852
Người khôn e ngại kẻ dại nhào vô Nhân Cách Đại Chúng 1653
Kìa ai lào lạo ngoài da
Mà trong rỗng tuếch như hoa muốn rừng
Nhân Cách Đại Chúng 3369
Ăn cơm tao, mày khổng biết lo,
Chẳng thà tao cho chó ăn no giữ nhà.
Nhân Cách Miền Trung, Phú Yên, 4384
Người khôn nhọc lo đứa dại ăn no lại nằm Nhân Cách Đại Chúng 8343
Chim khôn gìn giữ bộ lông
Người khôn khi nói cũng không dậm lời.
Nhân Cách Đại Chúng 7106
Gươm vàng bỏ sét lâu nay,
Sét thời sét vậy, dao phay nào bằng?
Nhân Cách Miền Trung, Phú Yên, 8870
Quạ mà đã biết quạ đen
Có đâu quạ dám mon men gần cò
Nhân Cách Đại Chúng 2356