Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhân Cách

Những người nhiều ngủ nhác làm
Lại càng đậu vạc lại càng sống lâu
Xem: 7765
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Những người hiếu đễ trung trinh
Vẻ vang tiên tổ, hiển vinh họ hàng
Nhân Cách Đại Chúng 8699
Người khôn đón trước rào sau
Để cho kẻ dại biết đâu mà dò
Nhân Cách Miền Trung, Phú Yên 6069
Ngồi vắt chân chữ ngũ Nhân Cách Đại Chúng 4544
Con ngài méo mó mới có trự tiền Nhân Cách Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5586
Người khôn ăn miếng thịt gà
Tuy rằng ăn ít nhưng mà ngon lâu
Người dại ăn trái bồ nâu
Aên no phình bầu, chẳng thấy mùi ngon
Nhân Cách Đại Chúng 8999
Ranh ma quỉ quái Nhân Cách Đại Chúng 4305
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người Nhân Cách Đại Chúng 6532
Không tiền mặt ủ mày chau,
Có tiền cái mặt như rằm trung thu.
Nhân Cách Miền Nam, Cần Thơ 6729
Cả ăn cả tiêu Nhân Cách Đại Chúng 10196
Làm trai vác cuốc vác mai
Theo ông Sư Lãng đua tài một phen
Làm trai chớ giữ phận hèn
Xách điếu bưng tráp ho hen cho người
Nhân Cách Đại Chúng 4204
Những người hữu thủy vô chung
Là người tệ bạc tin dùng mà chi
Nhân Cách Đại Chúng 8809
Nứa trôi sông không dập thì gẫy
Gái chồng rẫy không bệnh nọ cũng tật kia!
Nhân Cách Đại Chúng 373
Nứa đõn đầu là nứa sầu
Người đõn đầu là người ngốc
Nhân Cách Đại Chúng 6869
Những người chước độc mưu thâm
Tai kia vạ nọ ngấm ngầm đến ngay
Nhân Cách Đại Chúng 8303
Người chẳng ra người
Ngợm chẳng ra ngợm.
Nhân Cách Đại Chúng 1019
Đú đa đú đởn Nhân Cách Đại Chúng 9232
Rắn đầu cứng cổ Nhân Cách Đại Chúng 2606
Chưa chồng đi dọc đi ngang
Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi
Nhân Cách Đại Chúng 2504
Người không nhân như cây bàng không rễ
Thương người như thể thương thân
Phải luôn "Tích đức tu thân" (*)
Hết cơn hoạn nạn tới tuần hiển vinh
Nhân Cách Đại Chúng 1258
Áo nâu kiềng bạc sáng lòa,
Làm cho anh bỏ vợ nhà anh theo.
Nhân Cách Miền Nam, Lục Tỉnh 1966