Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về An Phận

Nước dưới sông hết trong rồi đục
Vận con người hết thịnh rồi suy
Xem: 2498
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ai phụ tôi đất trời chứng giám
Phận tôi nghèo, tôi không dám phụ ai
Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài
Ai dè giếng cạn, tiếc hoài sợi dây
An Phận Miền Nam 1209
Dẫu rằng như đũa so le,
Muốn so đôi khác sợ e không bằng.
An Phận Miền Nam, Bến Tre 5349
Ta về ta rủ bạn ta
Ruộng ta ta cấy, vườn ta ta trồng
Có làm thì hẳn có công
Can chi chầu chực mà mong của người
An Phận Đại Chúng 7253
Chim quyên ăn trái xoài xanh
Ăn no tắm mát lên nhành rỉa lông
An Phận Miền Trung, Khánh Hòa 1905
Đập đi hò đứng An Phận Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2186
Ngu si cũng thể chồng ta
Dẫu rằng khôn khéo cũng ra chồng người
An Phận Đại Chúng 4722
Đôi ta như cá mành sơn,
Nằm trên bọt nước chờ cơn mưa rào.
An Phận Miền Trung, Phú Yên, 2159
Bèo than phận bèo, khi trôi khi nổi,
Bí than phận bí, ngắt đọt nấu canh.
Anh than phận anh làm trai chưa vợ
Em than phận em làm gái chưa chồng
Trách ai se sợi chỉ hồng
Không săn lại rối cho lòng anh đau.
An Phận Miền Nam, An Giang 6883
Ở đây đất đỏ mây vàng (2)
Em đi làm mướn gặp chàng làm thuê.
Yêu nhau ta đưa nhau về,
Làm mướn là vợ làm thuê là chồng.
An Phận Đại Chúng 8214
Bầu dục đâu đến bàn thứ năm
Chè đâu đến chú, chú lăm ăn chè
An Phận Đại Chúng 8446
An phận thân vô nhục An Phận Đại Chúng 2250
Đàn cầm ai nở đứt dây
Gẫm mình vô tội ai gây oán thù
An Phận Đại Chúng 2259
Trời xanh muối trắng cát vàng
Thứ gì cũng đẹp riêng nàng lầm than
An Phận Đại Chúng 980
Mà loan gối phượng ai ôm,
Em than phận khó, đêm hôm một mình.
An Phận Miền Nam, Trà Vinh 8223
Sớm mai em xách cái thõng ra đồng,
Em bắt con cua, em bỏ vô trong cái thõng.
Nó kêu cái rỏng,
Nó kêu cái rảnh,
Nó kêu : Chàng ơi
Chàng giờ an phận tốt đôi
Em đây lỡ lứa mồ côi một mình ?
An Phận Miền Trung 8253
Lăm xăm bước tới cây chanh
Thò tay muốn bẻ sợ nhành có gai
An Phận Đại Chúng 6347
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
An Phận Đại Chúng 686
Mày đẹp cho mẹ mày lo
Đêm đêm lắm kẻ rình mò ước ao,
Xấu xí như chị em tao,
Đêm nằm ngỏ cửa, gió vào mát thay
An Phận Đại Chúng 4206
Số em lấy khó cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo
Phải duyên, phải kiếp thì theo
Nào đâu có quản khó nghèo làm chi
Chữ nhân duyên thiên tải nhất thì
Giàu ăn khó chịu lo gì mà lo!
An Phận Đại Chúng 4139
Xấu thì bác mẹ sinh ra
Xấu an phận xấu, xấu hòa đổi ai
An Phận Đại Chúng 2591