Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Ước Mơ

Phải chi cao đất thấp trời
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời thế nao
Xem: 682
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ước gì em hóa ra tranh
Anh hóa ra bút vẽ cành hoa mai
Ước Mơ Đại Chúng 4885
Muốn cho no vợ đủ chồng (2)
Để mà gắn bó chữ đồng tương lai
Ước Mơ Đại Chúng 3492
Ước gì cho Bắc hợp Đông
Cho chim loan phượng ngô đồng sánh đôi
Ước gì cho quế sánh hồi
Ước gì ta sánh được người vãn nhân
Ước Mơ Đại Chúng 4134
Phải chi lên đặng trên trời
Hỏi coi duyên nợ đổi dời về đâu ?
Ước Mơ Đại Chúng 3743
Ước gì em biến ra chum
Anh biến ra nóc anh trùm ở trên
Ước Mơ Đại Chúng 3212
Nghiêng mình nằm xuống nệm loan
Ngủ quên một giấc bạn vàng có đôi
Ước Mơ Đại Chúng 1077
Phải chi anh ở đặng chốn nầy
Thức khuya dậy sớm sum vầy có nhau
Ước Mơ Miền Trung 8153
Đêm đêm anh nằm nhà ngoài,
Để em thở ngắn than dài nhà trong.
Uớc gì anh được vô phòng.
Loan ôm lấy phượng, phượng bồng lấy loan.
Ước Mơ Miền Nam, 6203
Ước gì anh hóa ra vàng
Em hóa ra bạc đôi đàng tốt tươi
Ước Mơ Đại Chúng 377
Ước cho ăn ở một nhà
Ra vô thấy mặt kẻo mà nhớ thương
Ước Mơ Đại Chúng 2581
Ước gì em biến ra ruồi
Để em đậu má cái người đi ô
Ước gì em hóa ra ong
Để em quấn quít trong lòng cái ô
Ước Mơ Đại Chúng 6065
Phải chi ngoài biển có cầu (2)
Anh ra anh giải cơn sầu bạn khuây
Ước Mơ Miền Trung 6552
Xin trời cho ngược gió đông
Thuyền quay mũi lại thiếp trông thấy chàng.
Ước Mơ Đại Chúng 9127
Phải chi cắt ruột đừng đau
Để tôi cắt ruột trao anh mang về
Ước Mơ Đại Chúng 3008
Phải chi anh chưa vợ, hãy còn nợ còn duyên,
Em cũng cậy yên như thuyền cậy lái,
Ai ngờ phận tái như lái nghịch cheo,
Thôi anh phải giữ lấy lèo,
Đừng ham thả lỏng hiểm nghèo có khi.
Ước Mơ Đại Chúng 8243
Cả đời khốn khổ chua cay
Ước sao chỉ được một ngày làm vua
Ước Mơ Đại Chúng 5479
Ước gì đường cái là dây
Để ta xe lại lấy đây cho gần
Ước Mơ Đại Chúng 6126
Ước gì anh được vô phòng
Loan ôm lấy phụng phụng bồng lấy loan
Ước Mơ Đại Chúng 2536
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì ta lấy được nàng
Hà Nội, Nam Ðịnh dọn đàng đưa dâu
Tỉnh Thanh cũng đóng trầu cau
Nghệ An thì phải thui trâu mổ bò
Hưng Yên quạt nước hỏa lò
Thái bình thì phải giã giò gói nem
Ninh Bình trải chiếu bưng mâm
Hải Dương vót đũa, Phủ Ðông đúc nồi
Sơn tây gánh đá nung vôi
Bắc Cạn thời phải thổi xôi nấu chè
Gia Ðịnh hầu điếu hàng xe
Phủ Ðình thời phải chém tre bắc cầu
Anh mời mười tám nước chư hầu
Nước Tây, nước Tàu anh gởi tận nơi
Anh mời hai họ nhà trời
Ông Sấm, ông Sét, Thiên Lôi đứng đầu
Ước Mơ Đại Chúng 7578
Phải chi lên được ông trời
Mượn gươm ông Sấm giết người bạc ân
Ước Mơ Miền Trung 5794