Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Ước Mơ

Phải chi lên đặng ông trời
Hỏi xem duyên nợ đổi dời về đâu
Xem: 2889
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Muốn cho họp chợ đến chiều
Cho lắm kẻ bán cho nhiều người mua
Ước Mơ Đại Chúng 6463
Phải chi cao đất thấp trời
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời thế nao
Ước Mơ Đại Chúng 678
Ước gì em hóa ra tranh
Anh hóa ra bút vẽ cành hoa mai
Ước Mơ Đại Chúng 4884
Cả đời khốn khổ chua cay
Ước sao chỉ được một ngày làm vua
Ước Mơ Đại Chúng 5438
Ước gì dải yếm em to
Để em buộc lấy mũi đò kéo lên
Ước Mơ Đại Chúng 3325
Ước gì cho gạo bén sàng
Cho trăng bén gió cho nàng bén anh
Ước Mơ Đại Chúng 9350
Phải chi lên đặng trên trời
Hỏi coi duyên nợ đổi dời về đâu ?
Ước Mơ Đại Chúng 3740
Phải chi em có cánh như chim
Bay lên đáp xuống đi tìm bạn xa
Ước Mơ Đại Chúng 4134
Đói lòng ăn trái móc lê
Tìm nơi nhân hậu hơn bề giàu sang
Ước Mơ Đại Chúng 2287
Bao giờ cho (mới) đặng (được) thảnh thơi
Tay têm thuốc cống, miệng mời lang quân (*)
Ước Mơ Đại Chúng 1987
Phải chi ngoài biển có cầu
Anh ra đến đó giải sầu cho em
Ước Mơ Đại Chúng 9601
Phải chi tôi hóa đặng con ó vàng
Tôi bay qua chỗ đó vớt chàng đem đi.
Ước Mơ Miền Nam, An Giang 7225
Ước gì lấy được chồng khôn
Cũng như vàng cốm mà chôn chân giường
Ước Mơ Đại Chúng 7194
Bao giờ cho hương bén hoa,
Khăn đào bén túi, cho ta bén mình.
Thuyền không đậu bến Giang đình,
Ta không, ta quyết lấy mình làm đôi.
Ước Mơ Miền Nam, 875
Bao giờ cho đặng xum vầy
Giao hoan đôi mặt dạ này mới vui
Ước Mơ Đại Chúng 4143
Ước gì anh được vô phòng
Loan ôm lấy phụng phụng bồng lấy loan
Ước Mơ Đại Chúng 2534
Lỗi căn duyên như đờn lỗi nhịp
Biết bao giờ cho hiệp phụng loan
Ước Mơ Miền Nam, Đồng Tháp 4003
Phải chi nhan sắc em còn (2)
Anh vô đó để chịu đòn cho em
Ước Mơ Đại Chúng 9431
Muốn sao đổi được tuần trăng
Muốn sao đấy ở bằng lòng đây!
Ước Mơ Đại Chúng 2486
Muốn cho lắm cội nhiều cành
Muốn cho lắm chị nhiều anh trong nhà,
Ước Mơ Đại Chúng 9687