Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Ước Mơ

Phải chi ngoài biển có cầu
Anh ra đến đó giải sầu cho em
Xem: 9606
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ước gì để lại mai sau
Một câu một chữ đượm màu hân gian
Ước Mơ Đại Chúng 4026
Muốn rằng oản bụt cho thơm
Còn như cơm nếp thì nươm trong nhà!
Ước Mơ Đại Chúng 8339
Ước gì ta được quần thâm
Thì ta làm cỗ mười mâm bánh dày
Bánh chưng cho lẫn bánh dày
Giò hoa chả lụa ta bầy lên trên.
Quang nong tám rẻ cho bền
Mượn người cho khoẻ gánh lên họ hàng.
Ước Mơ Đại Chúng 8553
Muốn cho no vợ đủ chồng (2)
Để mà gắn bó chữ đồng tương lai
Ước Mơ Đại Chúng 3492
Phải chi lên đặng trên trời
Hỏi coi duyên nợ đổi dời về đâu ?
Ước Mơ Đại Chúng 3743
Muốn cho no đủ vợ chồng
Để mà kết tóc trông mong ở đời
Ước Mơ Đại Chúng 8591
Muốn cho lắm cội nhiều cành
Muốn cho lắm chị nhiều anh trong nhà,
Ước Mơ Đại Chúng 9695
Phải chi em có cánh như chim
Bay lên đáp xuống đi tìm bạn xa
Ước Mơ Đại Chúng 4137
Em chả tham nhà ngói tầy đình
Tham về ngọn bút rập rình trên tay
Chả tham nhà ngói anh đâu
Tham về con mắt bồ câu liếc người
Ước Mơ Đại Chúng 6111
Ước gì em hóa ra bèo
Anh hóa ra nước đói nghèo có nhau
Ước Mơ Đại Chúng 629
Đêm đêm anh nằm nhà ngoài,
Để em thở ngắn than dài nhà trong.
Uớc gì anh được vô phòng.
Loan ôm lấy phượng, phượng bồng lấy loan.
Ước Mơ Miền Nam, 6203
Ước gì em hóa thành chum
Anh hóa ra nước ta chùm lấy nhau
Ước Mơ Đại Chúng 2437
Phải chi ngoài biển có cầu (2)
Anh ra anh giải cơn sầu bạn khuây
Ước Mơ Miền Trung 6552
Phải chi trời khiến em gần,
Sớm trưa hái tảo, bẻ tần em dâng.
Ước Mơ Miền Nam, 6275
Bao giờ cho hương bén hoa,
Khăn đào bén túi, cho ta bén mình.
Thuyền không đậu bến Giang đình,
Ta không, ta quyết lấy mình làm đôi.
Ước Mơ Miền Nam, 879
Vái Trời cho gió thổi đứt dây trang
Cho bông cúc rớt xuống
Cho manh chiếu bay lan lên đầu
Ước Mơ Đại Chúng 4287
Phải chi nhan sắc em còn (2)
Anh vô đó để chịu đòn cho em
Ước Mơ Đại Chúng 9434
Ước gì đường cái là dây
Để ta xe lại lấy đây cho gần
Ước Mơ Đại Chúng 6126
Phải chi lấy được vợ vườn
Tập đi cầu khỉ thêm đường dọc ngang
Ước Mơ Đại Chúng 6141
Phải chi cao đất thấp trời
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời thế nao
Ước Mơ Đại Chúng 681