Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhắn Nhủ

Phải duyên phải kiếp thì theo (4)
Khuyên em chớ nghĩ giàu nghèo làm chi
Xem: 6769
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Phải chi anh chưa vợ thì có nợ có duyên
Em cũng cậy anh như thuyền cậy lái
Bởi vì anh có vợ, nên lái lại nghịch chèo
Thôi thôi hãy giữ lấy lèo
Đừng ham thả lỏng, hiểm nghèo có khi.
Nhắn Nhủ Miền Nam, Tiền Giang 2694
Cầu ao ván yếu gió rung
Anh thương em thì thương đại,
Ngại ngùng đừng thương
Nhắn Nhủ Đại Chúng 7752
Hò ơ… Ngó lên trời mây giăng tứ hướng
Ngó xuống biển đá dựng tứ bề
Em làm sao cho đẹp chữ hiền thê
Chồng đâu vợ đó đi về có đôi
Nhắn Nhủ Miền Trung, Khánh Hòa 5715
Hồi nào thề thốt bóng xoài
Chàng nguyền thiếp nguyện có sai đâu là
Bởi vì lỗ miệng người ta
Chòm ong nhóm kiến, biểu anh mà xa em
Thế gian dạm miệng nói gièm
Nẫu nói mược nẫuđừng đem vào lòng
Ba năm giữ trọn chữ tòng
Có nực em quạt, ngọn gió lồng em che
Nào ai phóm phỉnh đừng nghe
Cú kêu mược cú ngoài hè can chi
Đừng nghe lời nói thị phi
Đừng nghe chiếc đũa phân ly đồng tiền
Anh về giữ trọn căn duyên
Mấy lời giao xin nhớ mấy lời nguyền xin ghi
Nhắn Nhủ Miền Trung, Khánh Hòa 3560
Vào chùa xem tượng mới tô,
Xem chuông mới đúc xem cô lộn chồng.
Cô lộn chồng cô tu đã vậy,
Cha mẹ già trông cậy vào đâu,
Xin cô giữ lấy cảnh mầu.
Nhắn Nhủ Đại Chúng 2834
Anh đừng thấy em nghèo anh phụ
Anh đừng thấy em khó, anh vong
Anh ơi nước có khi lớn, khi ròng
Làm người sao lại khỏi mắc vòng gian nan.
Nhắn Nhủ Miền Nam, Vĩnh Long 8077
Chàng ràng chi lắm bướm ơi,
Đậu đâu bướm đậu một nơi cho rồi.
Nhắn Nhủ Miền Trung, Miền Nam, An Giang 7220
Có xa tại bậu nên xa,
Anh em cha mẹ ở nhà còn thương.
Nhắn Nhủ Miền Nam, Lục Tỉnh 5297
Tay bưng dĩa muối chấm gừng (*)
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ (quên) nhau (bỏ em)
Nhắn Nhủ Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 3043
Lâu ngày nhắc lại kẻo phai,
Ví dầu bạn có nghe ai cũng đành.
Nhắn Nhủ Miền Trung, Huế 3736
Anh có thương em thì thương cho trót, (2)
Đừng mê bóng sắc bỏ sót bạn tình,
Chừng nào cầu ván hết đinh,
Mái chùa hết ngói hai đứa mình mới xa nhau.
Nhắn Nhủ Miền Nam, 7940
Chẳng xứng đôi thì thôi bớ bậu,
Lên xuống chi thường mà lậu tiếng ra.
Nhắn Nhủ Miền Nam, 1964
Anh có vợ chưa phải thưa cho thiệt
Đừng để em lầm tội nghiệp bớ anh.
Nhắn Nhủ Miền Nam, An Giang 5919
Anh liệu đường mà đương
Đừng gầy mà bỏ, thế thường cười chê.
Nhắn Nhủ Miền Nam, Đồng Tháp 5280
Thương ta thì nói với ta
Khi trăng đang tỏ, khi hoa đang thì,
Nhắn Nhủ Đại Chúng 6794
Anh đừng ham chữ phú, phụ bạc chữ bần
Bạc trăm xài hết, ngãi duyên trần còn đây
Nhắn Nhủ Đại Chúng 6194
Cầu Thành ghe gốm lên rồi
Sao chưa đi chợ còn ngồi chi đây
Nhắn Nhủ Miền Trung, Khánh Hòa 10050
Anh đi không chóng thì chầy
Đừng ngờ anh bỏ, nói vầy đau nhau.
Nhắn Nhủ Miền Nam, Đồng Tháp 7067
Ai ơi! chớ nghĩ mình hèn
Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong
Nhắn Nhủ Đại Chúng 9942
Chớ lo chớ lắng mà gấy
Bao nhiêu lo lắng để thầy nó lo
Nhắn Nhủ Đại Chúng 9909