Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Phụ Mẫu

Phụ mẫu sinh ra có cặp chân mày
Sao em thò dao vô cạo, không nhớ ngày phụ mẫu sanh
Xem: 7404
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Cửa song loan anh khoan mở đã (3)
Phụ mẫu em rày cẩn khóa niêm phương.
Phụ Mẫu Miền Nam, Lục Tỉnh 5073
Em ơi đèn tọa đăng mà em thắp ở bàn thờ
Dầu phụ mẫu vặn lên, thì em vặn xuống cho ngọn đèn lờ anh vô.
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 1823
Mù u bông trắng, lá quắn, nhị vàng
Khá khen phụ mẫu sinh nàng có duyên.
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 8257
Sáng ra đi chợ anh mua chục ly lớn, chục ly nhỏ,
Chục ly sơn đỏ, chục ly nhỏ sơn vàng,
Rượu sâm banh rót để hai hàng
Trước đền ơn phụ mẫu, sau rỡ ràng đôi ta.
Phụ Mẫu Miền Nam, Tiền Giang 2634
Cửa sang loan anh khoan hãy mở,
Phụ mẫu em còn cẩn khóa niêm phong.
Phụ Mẫu Miền Nam, Kiên Giang 6127
Ba bốn nơi sang cả, phụ mẫu em muốn gả
Em chấp tay: khoan đã, chưa tới duyên phần
Phụ mẫu nói em bất tôn giáo hóa
Em trèo lên cây bần cho kiến nó bu
Phụ Mẫu Miền Nam, Vĩnh Long 5227
Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân
Nước xanh như tàu lá
Ở bên tê Hà Thân ngó qua bên ni Hàn
Thấy phố xá nghênh ngang
Kể từ ngày Tây lại đất Hàn
Đào sông Câu Nhí, bòn vàng Bồng Miêu
Dặn tấm lòng ai dỗ đừng xiêu
Ở nuôi phụ mẫu sớm chiều có nhau.
Phụ Mẫu Miền Trung, Quảng Nam, Huế 9936
Thương em lấy cẳng anh quèo,
Phụ mẫu em thấy hỏi, nói hai bạn nghèo đọ chân.
Phụ Mẫu Miền Trung, Phú Yên, 6638
Anh thương em thủng thẳng em ừ, (2)
Chớ đừng thương vội phụ mẫu từ không hay.
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 10076
Mặt dẫu cách chớ lòng đừng cách,
Đường dẫu xa, chớ nhân nghĩa không xa.
Anh có đi đâu nhớ ghé lại nhà
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 8023
Hai đứa mình hòa, phụ mẫu không hòa,
Tỉ như nước lạnh, pha trà sao ra?
Phụ Mẫu Miền Nam, Tiền Giang 5742
Tiếng anh chữ nghĩa đã già
Em đố em phụ mẫu cất nhà
Cây cột đực ở đâu?
- Em hỏi anh đây phải trả lời
Cây cột đực nằm trên cây cột cái
Điệu hát hữu tình, ai hỏi trái như em?
Phụ Mẫu Miền Nam, Vĩnh Long 4905
Ông tơ hồng, bà nguyệt lão về tây,
Còn ai ở lại xe dây hai đứa mình,
Tiếc công tôi súc ống lau bình,
Cậy mai tới nói phụ mẫu cùng bà con.
Phụ Mẫu Miền Nam, 138
Chiều chiều vịt lội bờ sen (2)
Tình cờ gặp lại người quen tôi chào
Hỏi thăm phụ mẫu thế nào
Thưa rắng: còn đủ song toàn vẹn hai.
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 5985
Trời đang mưa đang chuyển
Đất ngoài biển đang lở, đang bồi
Anh với em lở dở ra rồi
Chàng than thiếp thở, phụ mẫu ngồi không yên.
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 4976
Cha mẹ anh có đánh quằn đánh quại
Bắt anh ra treo tại nhành dương
Biểu từ ai anh từ đặng,
Chớ biểu anh từ người thương anh không từ
Phụ Mẫu Đại Chúng 3780
Chẻ tre đươn bội trồng hành,
Hai đứa mình đành, phụ mẫu không đành,
Giả như gáo nước tưới lửa thành sao đang.
Phụ Mẫu Miền Nam, Trà Vinh 2756
Hai đứa mình đành, phụ mẫu cũng đành
Phụ mẫu đâu nỡ dứt duyên lành của con!
Phụ Mẫu Đại Chúng 7005
Trúc mọc dưới sông kêu bằng Trúc thủy
Sài Gòn xa chợ Mỹ cũng xa
Gửi thơ thăm hết nội nhà
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em.
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 5601
Ra đi phụ mẫu đứng trông,
Tới đây gặp bậu lại không muốn về.
Phụ Mẫu Miền Nam, Trà Vinh, Tiền Giang 3578