Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Phụ Mẫu

Phụ mẫu tình thâm,
Phu thê nhơn ngãi trọng,
Một mai anh có xa em rồi, thờ vọng mẹ cha.
Xem: 616
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Gặp mặt em dưới thủy trên thuyền
Hỏi thăm phụ mẫu song tuyền hay không ?
Phụ Mẫu Đại Chúng 5793
Sơn cách thủy cách,
Tấm lòng anh không cách,
Đường xa dặm xa,
Nhân ngãi em không xa,
Đi đâu anh cũng ghé nhà,
Trước thăm phụ mẫu sau là viếng em.
Phụ Mẫu Miền Nam, Lục Tỉnh 5229
Em ơi! phụ mẫu sanh, để phụ mẫu định
Sao em dám tư tình cãi lệnh mẹ cha.
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 3382
Anh về thưa với mẹ cha
Coi ngày nào tốt bứng cây hoa về vườn
Để làm chi kẻ kính người nhường
Lỗi trong phụ mẫu hà thường cười chê
- Núi cao núi chẳng đội trời
Em phân bua cho mấy, khổng đồng lời mẹ cha
Chừng nào cha với mẹ phán ra
Rồi anh mới bứng cả hoa về vườn
Phụ Mẫu Miền Trung, Khánh Hòa 7067
Phụ mẫu tình thâm,
Phu thê nhơn ngãi trọng,
Một mai anh có xa em rồi, thờ vọng mẹ cha.
Phụ Mẫu Miền Nam, Lục Tỉnh 616
Thương mình đứt ruột
Phụ mẫu bó buộc
Không cho mình vãng lai
Ngày chơi tam tứ bộ
Tối về phòng ai nấy vào
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 4609
Đĩa bàn thang bịt vàng đơm chả
Biết phụ mẫu ở nhà đành gả cũng không
Đĩa bàn thang tôm càng dựng đứng
Phụ mẫu em nghèo không xu"ng sui gia
Phụ Mẫu Miền Trung, Khánh Hòa 7811
Bởi vì con heo nên phải đèo khúc chuối,
Bởi vì con muỗi nên phải thả màn loan,
Bởi vì chàng nên thiếp phải chịu đòn oan
Phụ mẫu nhà đay nghiến, thế gian chê cười.
Phụ Mẫu Miền Trung 6648
Ông Tơ đành vấn bà Nguyệt đành vương
Phụ mẫu đành gả, hỏi nàng thương không nàng?
Phụ Mẫu Đại Chúng 6983
Đồng hồ vàng, cây kim cũng bằng vàng
Anh đau tương tư, em đi hốt thuốc, phụ mẫu chàng không cho.
Phụ Mẫu Miền Nam, Tiền Giang 6443
Phụ mẫu chi dân Phụ Mẫu Đại Chúng 2813
Khuất bóng trăng, em trông chưa tỏ,
Khuất bóng ngõ, em ngó chưa tường.
Bớ người cách xã, xa hương,
Phụ mẫu nhà sở định can thường mô chưa ?
Phụ Mẫu Miền Trung 4517
Cây oằn vì ngọn gió Nam (2)
Em xa anh vì bởi phụ mẫu anh ham chỗ giàu.
Phụ Mẫu Miền Nam, Cần Thơ 7335
Anh đi ngang nhà nhỏ lóng tai nghe rõ,
Phụ mẫu đánh nàng , tứ bề cửa đóng song loan
Anh biết làm sao vô chịu đòn oan,
Mai sau em có chết xuống suối vàng
Hồn khôn em ở lại rước chàng đem theo.
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 9441
Năm trai năm gái là mười
Năm dâu, năm rể là đôi mươi tròn.
Hai bên phụ mẫu song toàn
Rồi ra kéo được trâu vàng Hồ Tây.
Phụ Mẫu Đại Chúng 9501
Ba bốn nơi sang cả, phụ mẫu em đành gả
Em chắp tay: khoan đã chưa tới căn phần
Phụ mẫu em nói: em bất chấp tôn giáo hóa,
Đem treo cây bần cho kiến nó tha
Phụ Mẫu Đại Chúng 7028
Sáng ra đi chợ anh mua chục ly lớn, chục ly nhỏ,
Chục ly sơn đỏ, chục ly nhỏ sơn vàng,
Rượu sâm banh rót để hai hàng
Trước đền ơn phụ mẫu, sau rỡ ràng đôi ta.
Phụ Mẫu Miền Nam, Tiền Giang 2633
Tay cầm rựa lụt chém mụt măng vòi,
Để anh coi phụ mẫu em đòi bao nhiêu?
Phụ Mẫu Miền Trung, Phú Yên, 2715
Em muốn sao cho nên nghĩa tào khang
Đền ơn cúc dục dạ càng thêm vui
Như mình mà muốn gần tui
Có hai bên phụ mẫu làm suôi mới thành
Nghĩ thân qua mẫu quần áo chẳng có lành
Lễ nghi đâu có, cam đành cách xa.
Phụ Mẫu Miền Nam, Tiền Giang 9163
Anh ơi em biểu anh đừng
Vạch vách chun rào
Vườn quê phụ mẫu tập
Lựu với đào còn nhỏ còn non
Cho anh hái đại dẫu non cũng đành.
Phụ Mẫu Miền Nam, Bạc Liêu 7403