Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Phụ Mẫu

Phụ mẫu tồn bất khả viễn du
Tọa mật thất như thông cù,
Cách mặt em một thoáng bằng ba thu,
Lòng anh mang vịnh chữ: Hà chu hảo cừ.
Xem: 3381
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Gặp em dưới thủy trên thoàn (thuyền)
Hỏi thăm phụ mẫu song toàn hay không?
Phụ Mẫu Miền Nam, Tiền Giang 5942
Mặt dẫu cách chớ lòng đừng cách,
Đường dẫu xa, chớ nhân nghĩa không xa.
Anh có đi đâu nhớ ghé lại nhà
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 8022
Đĩa bàn thang bịt vàng đơm chả
Biết phụ mẫu ở nhà đành gả cũng không
Đĩa bàn thang tôm càng dựng đứng
Phụ mẫu em nghèo không xu"ng sui gia
Phụ Mẫu Miền Trung, Khánh Hòa 7811
Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân
Nước xanh như tàu lá
Ở bên tê Hà Thân ngó qua bên ni Hàn
Thấy phố xá nghênh ngang
Kể từ ngày Tây lại đất Hàn
Đào sông Câu Nhí, bòn vàng Bồng Miêu
Dặn tấm lòng ai dỗ đừng xiêu
Ở nuôi phụ mẫu sớm chiều có nhau.
Phụ Mẫu Miền Trung, Quảng Nam, Huế 9935
Ngộ bất cập mới gặp em đây
Hỏi thăm quê quán, tổng làng ở đâu
Nhà em nhà ngói hay nhà lá, tán lá hay tán cây
Đệ huynh có mấy, tuổi nàng bao nhiêu
Thấy anh muốn rõ, để em phân tỏ anh tường
- Châu Đốc em nương ngụ, Cây Gòn em ở yên
Nhà em nhà lá chống tán lá tán cây
Phụ mẫu em song toàn, em đây vốn thiệt hết lòng
Tuổi chừng trăng tỏ chỉ hồng chưa nơi
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 4348
Phụ mẫu đánh em đánh què đánh quặt
Đem treo em lên tại nhánh bần
Rút đứt dây rớt xuống, em cũng lần theo anh
Phụ Mẫu Đại Chúng 7546
Phụ mẫu đánh tôi, cây roi quằn quại
Tôi té đại xuống vườn huỳnh
Rủi mà tôi có thác, tôi hỏi mình có để tang không?
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 9741
Dân chi phụ mẫu Phụ Mẫu Đại Chúng 8941
Hai đứa mình đành, phụ mẫu cũng đành
Phụ mẫu đâu nỡ dứt duyên lành của con!
Phụ Mẫu Đại Chúng 7004
Phụ mẫu sinh đẻ phụ mẫu định
Con đâu dám tự tình cãi lịnh mẹ cha
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 1123
Đàng xa nhơn ngãi nào xa,
Đi đâu anh cũng ghé nhà,
Trước thăm phụ mẫu sau là viếng em.
Phụ Mẫu Miền Nam, Lục Tỉnh 1098
Phụ mẫu sanh phụ mẫu định
Đạo can thường chờ lịnh mẹ cha
Phụ Mẫu Miền Nam, Vĩnh Long 6011
Anh tham chi nhiều điều mặn lạt
Em rút lông nhím bạc trao liền
Em về phụ mẫu lo phiền
Lỗi em chịu lỗi, nói đi cấy ruộng miền mất tiêu
Phụ Mẫu Đại Chúng 7826
Dòm lên trời đang mưa, đang chuyển
Dòm xuống biển bên đây lở, bên kia bồi.
Đôi ta thương lỡ nhau rồi
Chàng than, thiếp thở, phụ mẫu ngồi sao yên.
Phụ Mẫu Miền Nam, Tiền Giang 4242
Gặp mặt em dưới thủy trên thuyền
Hỏi thăm phụ mẫu song tuyền hay không ?
Phụ Mẫu Đại Chúng 5793
Phụ mẫu sinh ra có cặp chân mày
Sao em thò dao vô cạo, không nhớ ngày phụ mẫu sanh
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 7402
Năm nay đời khổ bạc cho vay cắt cổ
Anh hỏi nhiều chỗ không tiền
Em về thưa lại phụ mẫu cho liền
Có thương con rể thì đừng đòi chi
Để con rể vào làm một mùa khô mùa nước
Không bằng thì ắt hai đứa mình đã chia xa rồi
Trời ơi duyên sao lận đận đứng ngồi không yên.
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 8905
Cửa song loan anh khoan mở đã
Phụ mẫu em rày cẩn khóa niêm phương.
Phụ Mẫu Miền Nam, Lục Tỉnh 716
Cách một khúc sông kêu bằng cách thủy
Chợ Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa
Bấy lâu sao anh không trở lại nhà?
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em.
Phụ Mẫu Miền Nam, Tiền Giang 9819
Cửa song loan anh khoan mở đã (3)
Phụ mẫu em rày cẩn khóa niêm phương.
Phụ Mẫu Miền Nam, Lục Tỉnh 5072