Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Phụ Mẫu

Phụ mẫu tui sanh để phụ mẫu tui định
Ngày nay tui đâu dám cải lịnh sợ phụ mẫu rầy
Này anh ơi anh về cậy mai đến đây
Phụ mẫu tui ừ, tui sẽ ưng anh.
Xem: 9260
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Hai đứa mình đành, phụ mẫu cũng đành
Phụ mẫu đâu nỡ dứt duyên lành của con!
Phụ Mẫu Đại Chúng 6997
Sơn cách thủy cách,
Tấm lòng anh không cách,
Đường xa dặm xa,
Nhân ngãi em không xa,
Đi đâu anh cũng ghé nhà,
Trước thăm phụ mẫu sau là viếng em.
Phụ Mẫu Miền Nam, Lục Tỉnh 5220
Bông ngâu rụng xuống gốc ngâu,
Em còn phụ mẫu dám đâu tư tình.
Bớ người khăn trắng hồ dương,
Lại đây kết nghĩa tình thương cho rồi.
Phụ Mẫu Miền Nam, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, An Giang 3253
Em thương anh, phụ mẫu đánh mấy em cũng không lo,
Đòn roi em chịu, anh để em nằm co, em khóc thầm.
Phụ Mẫu Miền Nam, Tiền Giang 7574
Em muốn sao cho nên nghĩa tào khang
Đền ơn cúc dục dạ càng thêm vui
Như mình mà muốn gần tui
Có hai bên phụ mẫu làm suôi mới thành
Nghĩ thân qua mẫu quần áo chẳng có lành
Lễ nghi đâu có, cam đành cách xa.
Phụ Mẫu Miền Nam, Tiền Giang 9156
Đứng trên đèo Cổ Mã (*),
Ngó xuống Vạn Giã, Tu Bông (4),
Biết là phụ mẫu đành không,
Chàng chờ thiếp đợi, uổng công hai đàng.
Phụ Mẫu Miền Trung 616
Xa nhau lòng ái ngại hoài
Trách cho phụ mẫu bên ai ham giàu
Phụ Mẫu Miền Trung 8023
Ngộ bất cập mới gặp em đây
Hỏi thăm quê quán, tổng làng ở đâu
Nhà em nhà ngói hay nhà lá, tán lá hay tán cây
Đệ huynh có mấy, tuổi nàng bao nhiêu
Thấy anh muốn rõ, để em phân tỏ anh tường
- Châu Đốc em nương ngụ, Cây Gòn em ở yên
Nhà em nhà lá chống tán lá tán cây
Phụ mẫu em song toàn, em đây vốn thiệt hết lòng
Tuổi chừng trăng tỏ chỉ hồng chưa nơi
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 4339
Phụ mẫu đánh tôi, cây roi quằn quại,
Tôi té đại xuống vườn huỳnh,
Rủi mà tôi có thác, tôi hỏi mình có để tang không?
Phụ Mẫu Miền Nam, 6415
Anh về thưa với mẹ cha
Coi ngày nào tốt bứng cây hoa về vườn
Để làm chi kẻ kính người nhường
Lỗi trong phụ mẫu hà thường cười chê
- Núi cao núi chẳng đội trời
Em phân bua cho mấy, khổng đồng lời mẹ cha
Chừng nào cha với mẹ phán ra
Rồi anh mới bứng cả hoa về vườn
Phụ Mẫu Miền Trung, Khánh Hòa 7059
Đi ngang cửa ngõ, lắng tai nghe rõ phụ mẫu đánh nàng
Xương tan thịt nát, đầu gác ngọn dương
Trai hiền lương anh đứng đó không biết làm sao lại gần
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 8941
Đứng bên ni Hàn
Ngó bên tê Hà Thân
Nước xanh như tàu lá
Đứng bên tê Hà Thân
Ngó về Hàn, phố xá nghênh ngang
Kể từ ngày Tây lại đất Hàn
Đào sông Cầu Nhí, bòn vàng Bồng Miêu
Dặn lòng ai đỗ đừng xiêu
Ở nuôi phụ mẫu sớm chiều có nhau
Phụ Mẫu Miền Trung, Đà Nẵng 8005
Lăng xăng bướm lượn vườn hoa,
Đôi ta mới gặp, mẹ già chưa hay.
Phụ Mẫu Miền Nam, Lục Tỉnh 284
Anh đi đâu cũng ghé lại nhà,
Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em.
Phụ Mẫu Miền Nam, 8261
Phụ mẫu sơ sinh để cho phụ mẫu định
Em nỡ nào trái lịnh mẹ cha
Phụ Mẫu Miền Nam, Vĩnh Long 7012
Làm sao hiệp mặt đôi ta,
Đặng tôi báo hiếu mẹ cha bên mình
Không xuống lên mình nói bạc tình,
Xuống lên, phụ mẫu đánh mình thấy không?
Phụ Mẫu Miền Nam, Tiền Giang 6494
Nhà anh cách đây, nhà em cách đó,
Cách đây cách đó cách chẳng bao xa.
Đi đâu chẳng ghé lại nhà,
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em.
Phụ Mẫu Miền Nam, 1550
Bông cúc bên sông là bông cúc thủy
Chợ Sài Gòn xa chợ Mỹ cũng xa
Viết thơ thăm hết nội nhà
Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em.
Phụ Mẫu Miền Nam, Tiền Giang 1046
Em ơi! đèn tọa đăng mà em thắp ở bàn thờ
Dầu phụ mẫu vặn lên, thì em vặn xuống cho ngọn đèn lờ anh vô.
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 3800
Nhà anh cất đây nhà em cất đó
Cách đây với đó chẳng có bao xa,
Anh đi đâu phải ghé lại nhà,
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em.
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 3622