Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Phận Nghèo

Quần áo nhà nghèo
Xem: 8434
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Nghèo cho sạch rách cho thơm Phận Nghèo Đại Chúng 2649
Khen ai khéo đặt nên nghèo
Kém ăn, kém mặc, kém điều khôn ngoan
Nhà giàu nói một hay mười
Nhà nghèo nói chẳng được lời nào khôn
Phận Nghèo Đại Chúng 8697
Nhiều quan thêm khổ thằng dân
Nhiều giàu thì lại chết trân thằng nghèo
Phận Nghèo Miền Trung, Miền Nam, Bến Tre 4928
Bạn nghèo thuở trước chớ quên
Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình
Phận Nghèo Đại Chúng 1801
Vai mang cái nóp tay xách cái lọp cái lờ
Về miền đồng chua nước mặn đặng nhờ miếng ăn
Phận Nghèo Miền Nam, 9940
Chị giàu chị đội nón hoa
Tôi (Em) con nhà khó tôi tha nón cời
Phận Nghèo Đại Chúng 5853
Thương nhau bất luận giàu nghèo
Dù cho lên ải xuống đèo cũng cam.
Phận Nghèo Đại Chúng 2146
Giàu nghèo ba mươi tết mới hay Phận Nghèo Đại Chúng 9163
Nghèo đan thúng, túng đan nong Phận Nghèo Đại Chúng 2985
Anh nghèo, chớ dòng họ anh đông (2)
Mỗi người một đồng cũng cưới được em.
- Tưởng rằng tiền túi anh quăng ra,
Ai dè tiền góp, quá cha ăn mày.
Phận Nghèo Miền Nam, Tiền Giang, Miền Trung, Phú Yên 4064
Mạ non đem cấy đất biền
Làm trai muốn vợ chạy tiền không ra.
Phận Nghèo Miền Nam, Tiền Giang 4201
Ai phụ tôi đất trời chứng giám
Phận tôi nghèo, tôi không dám phụ ai
Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài
Ai dè giếng cạn, tiếc hoài sợi dây
Phận Nghèo Miền Nam 3769
Nghèo đến nỗi có giường không chiếu
Lo nồi cơm sớm lại thiếu nồi cơm chiều
Phận Nghèo Đại Chúng 4016
Chớ thấy áo dài mà sang
Bởi không áo ngắn phải mang áo dài
Phận Nghèo Đại Chúng 6638
Đừng thấy anh nghèo mà phụ,
Đừng thấy anh khó mà vong,
Nước lớn còn có khi ròng,
Làm người ai khỏi mắc vòng gian nan.
Phận Nghèo Miền Nam, Bạc Liêu 3124
Đổng Kim Lân hồi còn nhỏ
Đi bán giỏ nuôi mẹ già
Anh gặp em đây không cửa không nhà
Muốn vô gá nghĩa biết là được không?
Phận Nghèo Miền Nam, Tiền Giang 5378
Ăn lắm thì nghèo, ngủ nhiều thì khó Phận Nghèo Đại Chúng 8624
Khoai lang Suối Mít,
Đậu phụng Hòn Vung,
Chàng đào, thiếp mót đổ chung một gùi…
Phận Nghèo Miền Trung, Phú Yên, 9177
Đói lòng ăn chén cháo môn,
Nhịn ăn nuôi mẹ cho tròn hiếu trung.
Phận Nghèo Miền Nam, Tiền Giang 9024
Năm nay mắc vải rẻ bông,
Sắm được cái áo, thì không cái quần…
Phận Nghèo Miền Trung, Phú Yên, 2695