Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tiểu Nhân

Quân tử thì oán tam niên
Tiểu nhân thì oán nhãn tiền mà thôi
Xem: 6861
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Quân tử thì oán tam niên
Tiểu nhân thì oán nhãn tiền mà thôi
Tiểu Nhân Đại Chúng 6861
Đại nhân năng dụng tiểu nhân Tiểu Nhân Đại Chúng 1645
Sát khí đằng đằng Tiểu Nhân Đại Chúng 10146
Đói cơm còn hơn no rau
Khó mà quân tử hơn giàu tiểu nhân
Tiểu Nhân Đại Chúng 5151
Bề ngoài quân tử, trong dạ tiểu nhân Tiểu Nhân Đại Chúng 6602
Mong con đến tuổi lập thân,
Lấy chồng những đứa tiểu nhân thì đừng.
Tiểu Nhân Miền Nam, 1996
Không có quân tử thì ai khiến tiểu nhân Tiểu Nhân Đại Chúng 5911
Quân tử cố cùng tiểu nhân cùng tư lạm hỉ Tiểu Nhân Đại Chúng 3771
Bỏ vạ cáo gian Tiểu Nhân Đại Chúng 9786
Nói năng quân tử cư xử tiểu nhân Tiểu Nhân Đại Chúng 2005
Quân tử phòng thân tiểu nhân phòng bị gậy Tiểu Nhân Đại Chúng 4635
Bợ trên lòn dưới Tiểu Nhân Đại Chúng 5426
Chưa nuôi tằm đạ kể tiền dâu với tằm Tiểu Nhân Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7623
Quân tử ẩn thân, tiểu nhân lộ tướng
Tướng chuộng nhiều quân, dân muốn nhiều người
Bước chân đồng đất nước người
Đứa bé lên người cũng gọi bằng anh
Tiểu Nhân Đại Chúng 10001
Vô tiểu nhân bất thành quân tử Tiểu Nhân Đại Chúng 3384
Ba năm quân tử trồng tre
Mười năm uốn gậy, đánh què tiểu nhân.
Tiểu Nhân Miền Trung 7263
Ăn cộ đi trước, lội nác theo sau
Nghe làng nổi trống thì mau ra đình
Tiểu Nhân Miền Trung, Nghệ Tĩnh 981
Quân tử ứ hự đã đau
Tiểu nhân dùi đục đập đầu như không
Tiểu Nhân Đại Chúng 8783
Bỏ vạ cho làng, ba quan tiền phạt Tiểu Nhân Đại Chúng 3183
Mình dài chịu tiếng bất trung,
Lánh tay quân tử, bạn cùng tiểu nhân.
Tiểu Nhân Đại Chúng 6044