Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Quan Quyền

Quan văn lục phẩm thì sang
Quan võ lục phẩm thì mang gươm hầu
Xem: 7392
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ăn trên ngồi trốc hưởng lộc dài dài Quan Quyền Đại Chúng 3904
Lập nghiêm ai dám tới (đến) gần
Bởi quan dung dưỡng (đú đởn) cho dân nó lờn
Quan Quyền Đại Chúng 8057
Giàu ba mươi sáu phố phường
Chẳng bằng ông huyện ở làng Kiều Mai.
Quan Quyền Miền Bắc, Hà Nội 1150
Hai tay quan lớn gian tà
Tay xoa cát phẩm, tay sờ hạt chiêu
Quan Quyền Đại Chúng 5247
Thừa quan rồi mới đến dân
Thừa nha môn, phần đến sãi đò đưa
Quan Quyền Đại Chúng 8258
Đàn ông quan tắt thì chày
Đàn bà quan tắt nửa ngày nên quan
Quan Quyền Đại Chúng 5556
Công bộc Quan Quyền Đại Chúng 6080
Tướng chuộng nhiều quan
Dân chuộng nhiều người
Quan Quyền Đại Chúng 6052
Nghe rằng quan huyện gọi hầu
Mua chanh mua khế, gội đầu cho thơm.
Quan Quyền Đại Chúng 743
Hái dâu chi nắng cô ơi
Lại đây quan lớn cho đôi khuyên vàng
- Vải bô phận gái cơ hàn
Hái dâu nuôi mẹ không màng của ông
Quan Quyền Miền Nam, Bến Tre 9984
Làm quan muốn sang bán hàng muốn đắt Quan Quyền Đại Chúng 8346
Chơi với Quan Thanh Lâm
Như giáo đâm vào ruột
Quan Quyền Đại Chúng 4968
Quan văn mất một đồng tiền
Xem bằng quan võ mất quyền quận công
Quan Quyền Đại Chúng 1089
Lia thia, diệc nước, bòng bòng,
Con gái chưa chồng ông huyện đóng gông,
Hỏi mày có chịu tao không,
Tao nói ông huyện mở gông cho mày.
Quan Quyền Miền Nam, 412
Tôi là con gái đồng trinh
Tôi đi bán rượu qua dinh ông Nghè
Ông Nghè sai lính ra ve (đe)
Bẩm lạy ông Nghè tôi đã có con
Có con thì mặc có con
Thắt lưng cho tròn mà lấy chồng quan
Quan Quyền Đại Chúng 5697
Hạt tiêu nó bé nó cay
Đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền
Quan Quyền Đại Chúng 4755
Tham quan ô lại Quan Quyền Đại Chúng 2840
Đồn rằng quan tướng có danh
Cưỡi ngựa một mình chẳng chịu vịn ai
Vua khen rằng ấy mới tài
Ban cho cái áo với hai đồng tiền
Đánh giặc thì chạy xung thiên
Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra
Giặc sợ giặc chạy về nhà.
Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân!
Quan Quyền Đại Chúng 4656
Làm quan phải xét cho dân,
Không tin ngài xuống, ngài mần, ngài coi.
Quan Quyền Miền Trung 7152
Quan cưới em bằng kiệu em cũng không thèm
Anh cưới em bằng xuồng ba lá em cũng nguyền theo không
Quan Quyền Đại Chúng 382