Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tật Xấu

Ra đi gặp vịt thì lùa
Gặp gái cũng chọc, gặp chùa cũng tu
Xem: 10175
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Anh ơi! anh trở về nhà
Đừng đi ăn chực người ta chê cười
Tật Xấu Đại Chúng 3765
Trà đình tửu điếm Tật Xấu Đại Chúng 6511
Đàn bà chẳng phải đàn bà
Thổi cơm cơm khét, muối cà cà chua
Tật Xấu Đại Chúng 584
Gió đưa buồng chuối sau hè
Đã lăm le cô chị lại muốn dò dè cô em ?
Tật Xấu Miền Trung, Khánh Hòa 3452
Anh biết xét suy anh đừng nghi chạ
Ai nỡ lòng nào đem dạ bướm ong
Tật Xấu Đại Chúng 10163
Anh mần được một cắc
Anh nhảy vô sòng tứ sắc
Em biết chắc anh thua rồi
Con thơ năm sáu đứa
Gạo mượn ăn từng nồi anh thấy không?
Tật Xấu Miền Nam, Bạc Liêu 4851
Chưa đặt đít đã đặt mồm Tật Xấu Đại Chúng 665
Hát bội làm tội người ta
Đàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ con
Tật Xấu Đại Chúng 7246
Thông ngôn phú lục, bạc chục em không thèm
Em chỉ muốn thằng chồng nhậu
Để nó mửa hèm em nuôi heo.
Tật Xấu Miền Nam, Bạc Liêu 2260
Tửu bất tuý nhơn nhơn tị chuột
Uống rượu vô rồi không thuộc đường đi
Tật Xấu Đại Chúng 8018
Xa mặt cách lòng Tật Xấu Đại Chúng 7944
Ngậm lửa phun người Tật Xấu Đại Chúng 8345
Anh ơi, em nấu cơm quên đơm vào rá
Em kho cá quên bỏ đồ mầu
Ra lấy chồng sợ khốn nỗi làm dâu
Em đây vụng đường nội trợ, sợ mai đây anh buồn
- Cơm chưa đơm thì anh đơm giùm trót lọt
Cá dẫu lạt anh cũng nói ngọt như đường
Dốc lòng nặng một chữ thương
Nắng che mưa đậy, khổ trăm đường anh cũng cam
Tật Xấu Miền Nam, 1399
Ai làm cho dượng mang cùm
Bởi chưng giượng dại chun mùng cháu dâu
Tật Xấu Miền Nam, 6247
Một vũng nước trong con cá vùng cũng đục
Dầu đỏ như son tàu gần mực cũng đen
Tật Xấu Đại Chúng 1007
Anh khoe công việc anh rành
Cửa nhà hư hỏng anh đành làm ngơ
Tật Xấu Đại Chúng 10057
Còn trời còn nước còn non
Còn cô bán rượu, anh còn say sưa
Tật Xấu Đại Chúng, Miền Nam 6038
Dầu ngồi cửa sổ chạm rồng
Chiếu hoa nệm gấm không chồng cũng hư
Tật Xấu Đại Chúng 7636
Ăn vô điều độ Tật Xấu Đại Chúng 8980
Không của gì anh mà anh bạc anh cờ
Của chồng công vợ tóc tơ uớ chàng
Phải chi giàu có đông sàng
Anh vui thua lỗ đâm hoang đừng phiền
Tật Xấu Miền Trung, Khánh Hòa 6641