Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhất Quyết

Ra về lòng lại dặn lòng
Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.
Xem: 8375
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Nắm tay em tròn như ống chỉ
Lòng dạ anh đây phỉ chí muốn kết duyên
Ngày nay hỏi thiệt bạn hiền thương không ?
Anh ăn ở có lòng, em phải gắng công
Một trăm năm em cũng để phòng không đợi chờ
Nhất Quyết Đại Chúng 1079
Đường trường nước chảy như reo,
Thương em chẳng nệ chống (mái) chèo ngược xuôi.
Nhất Quyết Miền Nam, Sóc Trăng 5678
Lòng ta ta đã chắc rồi
Dù ai giục đứng, giục ngồi chớ nao
Nhất Quyết Đại Chúng 3102
Thuyền dời nhưng bến không dời
Như em nói chắc một lời mà thôi
Nhất Quyết Đại Chúng 3532
Hùm: Đây rồng hay rắn?
Rắn: Không rồng, không rắn
Hùm: Có phải giống trăn?
Rắn: Có lẽ giống trăn
Hùm: Trăn dài hay vắn?
Rắn: Không dài không vắn
Hùm: Nhất quyết đuổi săn
Rắn: Nhất quyết chống ngăn
Hùm nói: Hùm bắt được hùm ăn
Rắn nói: Rắn bắt được rắn ăn thịt hùm
Hùm nói: Hùm bắt được hùm ăn
Sấu nói: Sấu bắt được sấu ăn thịt hùm
Nhất Quyết Miền Nam, Kiên Giang 4820
Sáng trăng trải chiếu hai hàng
Bên anh đọc sách bên nàng quay tơ
Quay tơ phải giữ mối tơ
Dầu năm bảy mối cũng chờ mối anh.
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 3862
Vai mang nón sụp than thở bùng vành,
Khổ thời chịu khổ, em không đành rẽ phân…
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, 1232
Dẫu mà cha mẹ không thương
Đôi ta trải chiếu ngoài đường lạy vô
Lạy tới cửa, lạy gường thờ
Cha mẹ ơi nghĩ lại con nhờ
Có mà trai đợi gái chờ đã lâu
Chữ rằng cha mẹ sinh thành
Cha mẹ sao nỡ dứt đành đôi ta
Chữ rằng Cha mẹ sinh ra
Xem đi xét lại đặng mà cho con
Nát gan vàng, ruột lại héo hon
Trăm năm nguyện kết lòng son với chàng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 497
Cây cao mấy trượng cũng trèo
Đường xa mấy dặm cũng theo anh về
Nhất Quyết Đại Chúng 2356
Con kiến lửa bò lên bẹ cửa
Bò lại xuống rèm
Hai đứa mình thương chặt dạ
Ai nói gièm cũng mặc ai
Nhất Quyết Miền Nam, Vĩnh Long 5443
Rào đường, đón ngõ, ngăn sông
Nào ai rào đón được lòng đôi ta
Nhất Quyết Đại Chúng 8678
Em nói với anh như đá táng cột nhà
Đá còn sai cột lời nói mà không sai
Chân giàu chưn dép mược ai
Em không ham hố mà sai lòng chàng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 2055
Ngó vô tấm kiếng thấy hình,
Hạc chầu đủ cặp hai đứa mình lẻ đôi.
Lẻ đôi em chịu lẻ đôi,
Hoa tàn em cũng đợi, bần trôi em cũng chờ.
Nhất Quyết Miền Nam, Cần Thơ, 3445
Dẫu như thân liễu yếu xìu
Dẫu cho bão tố không xiêu tấc lòng
Nhất Quyết Miền Nam, Vĩnh Long 5304
Lòng ta đã quyết thi hành
Đã đẵn thì vác cả cành lẫn cây
Nhất Quyết Đại Chúng 4126
Cho dù cha mẹ không ưng
Đèn chai nhỏ nhựa ta cùng lăn vô
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 2151
Ngó lên trời, trời cao lồng lộng,
Ngó dưới đất, đất rộng mênh mông,
Anh với em gá nghĩa chung tình,
Dù ăn cơm quán, ngủ đình cũng ưng.
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang 8221
Bây giờ em đã quyết với anh
Dầu Trương Nghi với Tô Tử dỗ dành cũng chẳng xiêu
Nhất Quyết Đại Chúng 8651
Lòng em đã quyết thì thành
Đã cấy thì gặt với anh cùng mùa.
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang 3733
Chim khôn mắc phải lưới bồng,
Ai mà gỡ đặng đền công lạng vàng.
Đền vàng anh chẳng lấy vàng,
Lòng anh quyết chí lấy nàng mới thôi.
Nhất Quyết Miền Nam, Tiền Giang 5028