Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhất Quyết

Ra về lòng lại dặn lòng
Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.
Xem: 8406
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Chờ em anh chẳng lấy ai
Khăng khăng chí quyết một hai đợi chờ.
Nhất Quyết Đại Chúng 534
Gió đưa liễu yếu, mai oằn (3)
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.
Nhất Quyết Miền Nam, Kiên Giang 1497
Ngó vô tấm kiếng thấy hình,
Hạc chầu đủ cặp hai đứa mình lẻ đôi.
Lẻ đôi em chịu lẻ đôi,
Hoa tàn em cũng đợi, bần trôi em cũng chờ.
Nhất Quyết Miền Nam, Cần Thơ, 3476
Ngó lên trời, trời cao lồng lộng,
Ngó dưới đất, đất rộng mênh mông,
Anh với em gá nghĩa chung tình,
Dù ăn cơm quán, ngủ đình cũng ưng.
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang 8253
Đôi ta mới ngộ tình thương
Dù ai đem nhiễu đổi lương cũng đừng…
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, 5961
Đêm nằm thiêm thiếp nhớ điệp phòng ba
Tai nghe lời nói tiên sa miệng cười
Nào ai trao miếng vàng mười cũng không
Thiếp thương chàng cho đáng cái công
Bông hoa thơm nở, nhụy không có lìa
Ví dầu trời có phân chia
Đôi ta như khóa cùng chìa đừng rơi
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 4686
Từ khi gặp mặt giữa đàng
Thiếp quyết thương chàng cha mẹ nào hay.
Có hay thì nhất đánh nhì đay, hai lẽ mà thôi.
thủy chung em giữ trọn mấy lời.
Chết thời chịu chết, lìa đôi em không lìa.
Nhất Quyết Đại Chúng 4993
Bốn phương chi thiếu anh hùng
Liễu mai em chọn bá tùng sánh duyên
Nhất Quyết Đại Chúng 3792
Thương anh không quản chi xa
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều
Nhất Quyết Đại Chúng 2880
Sáng trăng trải chiếu hai hàng
Bên anh đọc sách bên nàng quay tơ
Quay tơ phải giữ mối tơ
Dầu năm bảy mối cũng chờ mối anh.
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 3894
Em nói với anh như đá táng cột nhà
Đá còn sai cột lời nói mà không sai
Chân giàu chưn dép mược ai
Em không ham hố mà sai lòng chàng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 2086
Bậu đừng sầu não mà chi,
Qua với bậu như nút với khuy đã rồi.
Nhất Quyết Miền Nam, Bến Tre 8039
Đường trường nước chảy như reo,
Thương em chẳng nệ chống (mái) chèo ngược xuôi.
Nhất Quyết Miền Nam, Sóc Trăng 5697
Dao phay kề cổ, máu đổ không màng
Chết thời mặc chết, buông nàng không buông
Nhất Quyết Miền Nam, Bến Tre 1134
Lòng ta ta đã chắc rồi
Dù ai giục đứng, giục ngồi chớ nao
Nhất Quyết Đại Chúng 3139
Bãi dài cát nhỏ, hột to,
Thác đi thì mặc sống lo kết nguyền.
Nhất Quyết Miền Nam, 6947
Em đi chân bước bần thần,
Hai đứa mình quyết chắc, không cần ông mai.
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, 2214
Bây giờ em đã quyết với anh
Dầu Trương Nghi với Tô Tử dỗ dành cũng chẳng xiêu
Nhất Quyết Đại Chúng 8674
Vái ông Tơ một chầu bánh tráng
Vái bà Nguyệt một tán đường Dinh
Đôi ta gá nghĩa chung tình
Dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 741
Dẫu mà cha mẹ không thương
Đôi ta trải chiếu ngoài đường lạy vô
Lạy tới cửa, lạy gường thờ
Cha mẹ ơi nghĩ lại con nhờ
Có mà trai đợi gái chờ đã lâu
Chữ rằng cha mẹ sinh thành
Cha mẹ sao nỡ dứt đành đôi ta
Chữ rằng Cha mẹ sinh ra
Xem đi xét lại đặng mà cho con
Nát gan vàng, ruột lại héo hon
Trăm năm nguyện kết lòng son với chàng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 556