Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhân Cách

Ranh ma quỉ quái
Xem: 4306
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Sáng trong hơn cả trăng rằm
Tóc phai, da sạm tháng năm không màng
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long 7523
Thầy ẻ vầy đống mun
Ba bốn con chó lại hun mặt thầy.
Nhân Cách Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4124
Những người nhiều ngủ nhác làm
Lại càng đậu vạc lại càng sống lâu
Nhân Cách Đại Chúng 7765
Đứng núi này trông núi nọ Nhân Cách Đại Chúng 2709
Ngôn quá ky thực Nhân Cách Đại Chúng 5658
Ngun ngủn như gà cụt đuôi Nhân Cách Đại Chúng 1852
Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn Nhân Cách Miền Trung, Quảng Ngãi 7017
Ngôn hành bất nhứt Nhân Cách Đại Chúng 5353
Ngôn quá kỳ hành bất khả trọng dụng Nhân Cách Đại Chúng 6302
Nứa đõn đầu là nứa sầu
Người đõn đầu là người ngốc
Nhân Cách Đại Chúng 6869
Khéo miệng mà chẳng khéo tay
Đẽo cày ra cuốc còn hay nỏ mồm
Nhân Cách Đại Chúng 664
Người không học như ngọc không mài Nhân Cách Đại Chúng 6798
Người khôn đón trước rào sau
Để cho kẻ dại biết đâu mà dò
Nhân Cách Miền Trung, Phú Yên 6069
Cầu bơ cầu bất Nhân Cách Đại Chúng 3031
Buông rông thả dài Nhân Cách Đại Chúng 5112
Chim khôn chưa bắt đã bay
Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời
Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 9106
Cả ăn cả tiêu Nhân Cách Đại Chúng 10196
Hoa thơm ai chẳng muốn đeo
Người khôn ai chẳng nâng niu bên mình (*)
Nhân Cách Đại Chúng 5218
Người khôn gắng chí keo sơn
Không nóng, không giận, không hờn mới hay
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long 3570
Làm trai vác cuốc vác mai
Theo ông Sư Lãng đua tài một phen
Làm trai chớ giữ phận hèn
Xách điếu bưng tráp ho hen cho người
Nhân Cách Đại Chúng 4204