Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhất Quyết

Sao sao cũng vợ cũng chồng
Lời nguyền đá núi vàng ròng không phai
Chưn giày chưn dép mược ai
Thiếp không lòng một dạ hai bỏ chàng
Xem: 8051
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Đêm nằm thiêm thiếp nhớ điệp phòng ba
Tai nghe lời nói tiên sa miệng cười
Nào ai trao miếng vàng mười cũng không
Thiếp thương chàng cho đáng cái công
Bông hoa thơm nở, nhụy không có lìa
Ví dầu trời có phân chia
Đôi ta như khóa cùng chìa đừng rơi
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 4667
Mược ý ai nói bấc nói nồm,
Con dế kêu dưới giọt mỏi mồm dế thôi.
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, 2715
Bây giờ em đã quyết với anh
Dầu Trương Nghi với Tô Tử dỗ dành cũng chẳng xiêu
Nhất Quyết Đại Chúng 8651
Gió đưa liễu yếu, mai oằn
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.
Nhất Quyết Miền Nam, Kiên Giang 4798
Ngó vô tấm kiếng thấy hình,
Hạc chầu đủ cặp hai đứa mình lẻ đôi.
Lẻ đôi em chịu lẻ đôi,
Hoa tàn em cũng đợi, bần trôi em cũng chờ.
Nhất Quyết Miền Nam, Cần Thơ, 3445
Vai mang nón sụp than thở bùng vành,
Khổ thời chịu khổ, em không đành rẽ phân…
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, 1232
Nhà anh chỉ có một gian (2)
Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng.
Nhà anh chẳng chiếu chẳng giường
Chỉ ấm ổ rạ, nàng thương chăng là?
- Yêu nhau chẳng quản cửa nhà
Chuồng chim cũng lấy, chuồng gà cũng theo
Yêu nhau chẳng quản giàu nghèo
Không bùa không thuốc mà theo mới là.
Nhất Quyết Đại Chúng 6912
Cha mẹ anh có đánh quằn đánh quại
Bắt anh ra treo tại nhành dương
Biểu từ ai anh từ đặng,
Chớ biểu anh từ người thương anh không từ
Nhất Quyết Đại Chúng 5207
Ai ơi! chớ chóng chớ chầy (*)
Có công mài sắt có ngày nên kim
Nhất Quyết Đại Chúng 8911
Bãi dài cát nhỏ, hột to,
Thác đi thì mặc sống lo kết nguyền.
Nhất Quyết Miền Nam, 6922
Ra về lòng lại dặn lòng
Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.
Nhất Quyết Đại Chúng 8374
Dao phay kề cổ, máu đổ không màng
Chết thời mặc chết, buông nàng không buông
Nhất Quyết Miền Nam, Bến Tre 1102
Ba năm lòng dạ tạc ghi
Sống thì đồng tịch thác thì đồng tâm
Xin cho chàng giữ dạ sắt cầm
Tiên sa xuống đất mấy mươi lần mược tiên
Trăng trên trời còn khuyết lưỡi liềm
Huống chi người để đi tìm cầu hôn
Thiếu chi nơi bạc đống
Thiếu chi chốn vàng chôn
Sao anh không chuộng khéo mà khôn đi tìm
Biết làm sao biến đặng con chim
Bay vô thăm bạn rồi bay trở về
Muốn cho sông cận núi kề
Mấy lời giao anh hứa, mấy lời thề anh ghi
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 8629
Sáng trăng trải chiếu hai hàng
Bên anh đọc sách bên nàng quay tơ
Quay tơ phải giữ mối tơ
Dầu năm bảy mối cũng chờ mối anh.
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 3862
Anh thương em dưới dốc thương lên
Đá lăn mược đá, miễn thương bền thì thôi.
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, Khánh Hòa 9645
Đi ngang nhà má, hai tay con xá
Cái (Hai) cẳng tôi quỳ
Lòng thương con mạ sá gì thân tôi (con)
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang 8384
Thuyền dời bến cũ không dời
Khăng khăng một lời quân tử nhất ngôn
Nhất Quyết Đại Chúng 2232
Hùm: Đây rồng hay rắn?
Rắn: Không rồng, không rắn
Hùm: Có phải giống trăn?
Rắn: Có lẽ giống trăn
Hùm: Trăn dài hay vắn?
Rắn: Không dài không vắn
Hùm: Nhất quyết đuổi săn
Rắn: Nhất quyết chống ngăn
Hùm nói: Hùm bắt được hùm ăn
Rắn nói: Rắn bắt được rắn ăn thịt hùm
Hùm nói: Hùm bắt được hùm ăn
Sấu nói: Sấu bắt được sấu ăn thịt hùm
Nhất Quyết Miền Nam, Kiên Giang 4820
Lòng ta ta đã chắc rồi
Dù ai giục đứng, giục ngồi chớ nao
Nhất Quyết Đại Chúng 3102
Từ khi gặp mặt giữa đàng
Thiếp quyết thương chàng cha mẹ nào hay.
Có hay thì nhất đánh nhì đay, hai lẽ mà thôi.
thủy chung em giữ trọn mấy lời.
Chết thời chịu chết, lìa đôi em không lìa.
Nhất Quyết Đại Chúng 4962