Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Công Danh

Ta về cuốc bẫm cày sâu
Công danh bánh vẽ sang giàu chiêm bao.
Xem: 949
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vợ ở mô thủ đô ở đó Công Danh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9689
Làm trai quyết chí tu thân
Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo
Khi nên Trời giúp công cho
Làm trai năm liệu bảy lo mới hào
Khi nên (Trời sinh) trời chẳng phụ nào
Công danh (Phong vân) gặp hội anh hào ra tay
Trí khôn rắp để dạ này
Có công mài sắt có ngày nên kim
Công Danh Đại Chúng 3010
Tài trai chí phải cho bền
Chớ lo muộn vợ, chớ phiền muộn con
Dù cho biển cạn non mòn
Công danh phải đạt cho tròn mới thôi!
Công Danh Đại Chúng 2490
Làm trai chí ở cho bền (2)
Tu nhơn tích đức để bên dạ nầy
Có tiên thì hậu mới hay
Có trồng cây đức mớ dày nền nhân
Làm trai quyết chí tu thân
Rồi ra gặp hội phong vân có ngày
Rồi ra có đó có đây
Sơn lâm há dễ một cây nên rừng
Sinh ra ở chốn non tùng
Trở về dương thế bạn cùng người ngoan
Công Danh Đại Chúng 4289
Mối tơ chín khúc ruột tằm
Khi tháng tháng đợi khi năm năm chờ
Vì tình ai lẽ làm lơ
Cắm sào quyết chí đợi chờ bến xuân
Ước sao chỉ Tấn tơ Tần
'Sắc cầm hòa hợp' lựa vần 'quan thư'
Đôi bên ý hiệp lòng ưa
Đắp đền công thiếp lại vừa lòng anh
Thiếp thời tần tảo cửi canh
Chàng thời nấu sử sôi kinh kịp thì
Một mai chúa mở khoa thi
Bảng vàng chói lọi có đề tên anh.
Công Danh Đại Chúng 3219
Trời cao đất rộng thênh thênh
Công danh phú quý, còn dành cho ta
Có công mài sắt, diệt tà
Gặp thời lọc sẽ vào ra dồi dào
Công của cũng chẳng là bao
Ra tay tháo vát, thế nào cũng nên
Công Danh Đại Chúng 6493
Công danh chi nữa bây giờ,
Chuông kia đã vỡ khôn chờ tiếng kêu.
Công Danh Miền Nam, Lục Tỉnh 9535
Công danh đeo (theo) đuổi mà chi
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông
Sớm khuya có vợ, có chồng
cày sâu bừa kỹ mà mong được mùa
Công Danh Đại Chúng 6458
Làm trai cho đáng nên trai (5)
Một trăm bữa cỗ chẳng sai bữa (đám) nào
Công Danh Đại Chúng 6804
Công danh chi nữa mà chờ
Nấu cơm cho vợ đặng nhờ tấm thân.
Công Danh Miền Nam, Bạc Liêu 7556
Làm trai cho đáng nên trai
Ăn cơm với vợ lại đòi (nài) vét niêu
Con vợ nó cũng biết điều
Thắt lưng con cón cạy niêu với chồng (*)
Công Danh Đại Chúng 508
Mẹ cha công đức sinh thành,
Ra trường thầy dạy, học hành cho hay.
Muốn khôn thì phải có thầy,
Không thầy dạy dỗ đố mày làm nên.
Mười năm luyện tập sách đèn,
Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy.
Yêu kính thầy mới làm thầy,
Những phường bội bạc sau này ra chi.
Công Danh Đại Chúng 8532
Làm trai chí ở cho bền
Đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con
Công Danh Miền Nam, Bạc Liêu 5458
Làm trai cho đáng nên trai (6)
Vót đũa cho dài ăn vụng cơm con
Công Danh Đại Chúng 8785
Cái sọ trọc như không có tóc
Kém công danh lao lực về sau
Công Danh Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 9944
Oa giác công danh Công Danh Đại Chúng 5273
Trán cao, mắt sáng phân minh
Là người học rộng, công danh tuyệt vời
Công Danh Miền Trung, Phú Yên 2240
Công danh hai chữ lờ mờ
Lấy gì khuya sớm phụng thờ tổ tiên
Công Danh Đại Chúng 8611
Bao giờ Thạch Mã quá giang
Tử Kỳ, Vinh lại nghênh ngang công hầu
Công Danh Đại Chúng 7355
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Hỏi thăm chú lái, nào chồng em đâu
Chồng em lên ngọn sông Ngâu
Buôn chè mạn thảo, năm sau mới về
Công danh theo đuổi mà chi
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông
Sớm khuya có vợ có chồng
Cày sâu cuốc bẫm trông mong được mùa!
Công Danh Miền Nam, Bạc Liêu 7335