Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Linh Tinh

Tai nghe có gái Quỳnh Nga
Tuổi vừa đôi tám đi ra đoán chồng
Nghĩ mình văn võ cũng không
Ra thân sức chạy gắng công đua tài
Xem: 1251
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Giếng làng có mạch nước trong
Có cây đa mát, bóng vùng rất xa
Linh Tinh Đại Chúng 7440
Đông có mày, Tây có tao
Bắc Nam đoàn kết thì mau hùng cường
Linh Tinh Miền Nam, Vĩnh Long 3945
Gánh khum ơi hỡi gánh khum
Lại đây tao hỏi xã trùm mày đâu
Gánh khum ta hãy léo lên vai
Mồ cha con nhỏ dại, con nhà ai hỏi khờ
Linh Tinh Miền Trung, Khánh Hòa 7546
Non nước u sầu hệ bởi đâu
Dàu dàu mây bạc cõi Ngao Châu
Linh Tinh Đại Chúng 8898
Mèo ngao cắn cổ ông thầy (5)
Cắn cho ông chết nằm ngay trên rừng.
Linh Tinh Miền Nam, Tiền Giang 7245
Chiếc tàu lặn chạy mau dường gió
Cái xe hơi chạy lẹ như dông
Việc ở đời vợ vợ chồng chồng
Thương nhau cũng vội, dứt lòng cũng mau.
Linh Tinh Miền Bắc 9015
Ngồi buồn chọc lá gói nem
Con chị gói khéo, con em cột dùm
Nem ngon một cắc một chùm
Ăn thử vừa lòng cô bác hãy mua!
Linh Tinh Miền Nam, Vĩnh Long 7310
Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi Vùng Lên mất Tự Do!
Linh Tinh Đại Chúng 7542
Bao giờ tử biệt sanh ly,
Ven trời góc biển thị phi không tường.
Linh Tinh Miền Nam, Lục Tỉnh 8773
Con cò bay lả bay la (3)
Lũy tre đầu xóm cây đa giữa đồng
Linh Tinh Miền Trung, Khánh Hòa 6548
Đèn treo trước gió, khi tỏ khi lu
Anh đến đây giả bộ lù khù
Để được lòng phụ mẫu chớ phải đâu tay hiền.
Linh Tinh Miền Nam, Tiền Giang 4733
Tay cầm dao sắc cắt trái Thanh Trà
Cắt chưa tới ruột, biết Thanh Trà còn non
Linh Tinh Miền Trung, Thừa Thiên 9684
Ông Tiên ngồi dựa cội tùng
Phất phơ râu bạc lạnh lùng ông Tiên
Linh Tinh Đại Chúng 4493
Được kiện mười bốn quan năm
Thua kiện mười lăm quan chẳn
Linh Tinh Đại Chúng 435
Ai lên nhắn chị hàng cau
Chiếu buồm rấp nước, giữ mầu cho tươi
Linh Tinh Đại Chúng 10021
Một luột nạt
Một bát mồ hôi
Linh Tinh Đại Chúng 8625
Con cò ăn bên kia hói
Con cói ăn bên kia sông
Linh Tinh Đại Chúng 330
Chiều hôm nay kéo bối bừa
Trời còn nắng ráo ta chưa vội gì
Linh Tinh Miền Trung, Khánh Hòa 2214
Ngó lên đám cấy ông Cai
Cấy thưa ông ghét, cấy dày ông thương
Linh Tinh Đại Chúng 10140
Nhà nầy chết lợn toi gà
Có ba ông cống đến nhà ngày xưa.
Linh Tinh Đại Chúng 4263