Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tín Ngưỡng

Tay cắt tay sao nỡ
Ruột cắt ruột sao đành
Một lời thề biển cạn non xanh
Chim kêu dưới suối vượn hú trên nhành
Qua không bỏ bậu bậu đành bỏ qua.
Xem: 1137
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tu đâu cho bằng tu nhà (2)
Thờ cha, kính mẹ hơn là đi tu,
Tín Ngưỡng Đại Chúng 9897
Người ta đi giáo tiền giáo gạo
Tiểu tôi đi giáo áo giáo nồi,
Nhà nào công đức thì thôi,
Nhà nào đi vắng tiểu tôi giáo đồ!
Tín Ngưỡng Đại Chúng 7405
Xuất gia cầu đạo Tín Ngưỡng Đại Chúng 8582
Bụt Nam Hạ lại từ oản Chiêm Tín Ngưỡng Đại Chúng 5184
Tay bưng dĩa muối chấm gừng (*)
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ (quên) nhau (bỏ em)
Tín Ngưỡng Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 3995
Anh đau em vái tận tình,
Vái cho anh mạnh, mở cửa đình cúng heo,
Em vái rồi, anh cũng vọt miệng vái theo,
Đau nam vái bắc biết mấy heo bịnh chày.
Tín Ngưỡng Miền Nam, 3199
Nam mô một bồ lấy bốn
Người ta đã khốn lại còn nam mô
Tín Ngưỡng Đại Chúng 4997
Tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca Tín Ngưỡng Đại Chúng 2594
Nam mô bồ tát bồ hòn
Ông sư bà vãi, cuộn tròn lấy nhau!
Tín Ngưỡng Đại Chúng 7743
Vô chùa thắp hết lọn nhang,
Miệng Nam mô Di Đà Phật,
Nguyện cùng trời chùa chật cũng tu.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 3911
Đêm nằm niệm Phật ThichCa
Cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài
Về cảnh Phật thấy hoa khai
Trầm luân chấm dứt, đáo lai niết bàn
Tín Ngưỡng Đại Chúng 3682
Chừng nào giấm ngọt, chanh thanh
Em đây mới dám bỏ anh lấy chồng
Tín Ngưỡng Miền Nam, Vĩnh Long 1435
Trăng lu vì bởi đám mây,
Đôi ta cách trở vì dây tơ hồng.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Lục Tỉnh 4282
Ai về Đồng Tháp mà coi,
Mộ ông Thiên Hộ trăng soi lạnh lùng,
Bà con đùm đậu quanh vùng
Tháng giêng ngày giỗ xin đừng ai quên.
Tín Ngưỡng Miền Nam, 9074
Chừng nào ngọc nát vàng phai
Biển hồ lấp cạn mới sai lời thề
Tín Ngưỡng Miền Nam, An Giang 3688
Khi tu đừng giận chớ hờn
Để tâm thanh tịnh cho hồn thoát siêu
Tín Ngưỡng Đại Chúng 4518
Lăng nghiêm thì sợ bà già
Di Đà thì sợ Xá lợi
Tín Ngưỡng Đại Chúng 8430
Lời lành cửa Phật truyền soi,
Ðọc qua suy nghiệm xét coi chánh tà.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 3055
Ba hồn bảy vía Tín Ngưỡng Đại Chúng 3870
Con ơi! con hãy nhớ ghi
Tháng Tư giỗ Bụt thì đi lễ chùa
Tín Ngưỡng Đại Chúng 1998