Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Gương Xưa

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho
Huống chi em bậu sắm cho đủ đồ
Xem: 4927
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thạch Sùng tiếc của Gương Xưa Đại Chúng 3639
Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho
Huống chi em bậu sắm cho đủ đồ
Gương Xưa Đại Chúng 4927