Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Thời Tiết

Tháng bảy kiến đàn, đại hàn hồng thủy
Xem: 9975
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Bao giờ trời kéo vảy tê
Sắp gồng sắp gánh ta về kẻo mưa
Thời Tiết Miền Trung, Khánh Hòa 5146
Ráng vàng thì nắng ráng trắng thì mưa Thời Tiết Đại Chúng 7964
Trăng rằm nước lên Thời Tiết Miền Trung 840
Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét
Gió lâm râm không mưa dầm cũng bão
Thời Tiết Đại Chúng 7096
Chớp đông nhay nháy
Mà gà gáy thi mưa
Thời Tiết Đại Chúng 4327
Mống cao gió táp mống áp mưa rào Thời Tiết Đại Chúng 8254
Đầu năm sương muối cuối năm gió bấc Thời Tiết Đại Chúng 6299
Tháng giêng rét đài tháng hai rét lộc
Tháng ba rét nàng Bân
Thời Tiết Đại Chúng 7536
Tháng chín mưa rươi (3)
Tháng mười chịu bão
Thời Tiết Đại Chúng 1777
Nắng tháng ba hoa chẳng héo Thời Tiết Đại Chúng 10095
Kiến đen tha trứng lên cao,
Thế nào cũng có mưa rào rất to.
Thời Tiết Đại Chúng 848
Bao giờ ngàn Hống mang tơi,
Rú Thành đội mạo thì trời hẳn mưa
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3293
Tháng bảy nước nhảy lên (vô) (khỏi) bờ Thời Tiết Miền Trung, Thừa Thiên 857
Cấy phải trông, trồng phải chăm Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2444
Chớp thừng chớp chảo
Không bão thì mưa
Thời Tiết Đại Chúng 1571
Chớp đằng đông vừa trông vừa chạy (!)
Chớp đằng bắc trật cặc mà coi
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7486
Ráng mỡ gà thì gió ráng mỡ chó thì mưa Thời Tiết Đại Chúng 2911
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7459
Ếch kêu uôm uôm
Ao chuôm đầy nước
Thời Tiết Đại Chúng 9639
Mống cao gió táp
Mống rạp mưa dầm
Thời Tiết Đại Chúng 4619