Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nông Tang

Tháng chín động rươi
Tháng mười động gia
Tháng ba động ruốc
Xem: 2019
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tằm chăn ba lứa thuận hòa
Tiền dư thóc tích giữa nhà cao sang
Nông Tang Đại Chúng 6070
Ruộng nương là cái đồng lần
Trời đất xoay vần kẻ trước người sau
Chưa ai ba họ cùng giàu
Chưa ai nghèo khổ đến đâu ba đời
Nông Tang Đại Chúng 9170
Trồng lang đất lạ gieo mạ đất quen Nông Tang Miền Trung 4382
Tằm đói một bữa bằng người đói nữa năm Nông Tang Đại Chúng 4256
Một năm chăn tằm
Bằng ba năm làm ruộng.
Nông Tang Đại Chúng 9593
Gỗ kiền anh để đóng cày
Gỗ lim gỗ sến anh nay đóng bừa
Răng bừa tám cái còn thưa
Lưỡi cày tám tấc đã vừa luống to
Muốn cho lúa tốt bông to
cày sâu bừa kỹ phân tro cho nhiều
Nông Tang Đại Chúng 5498
Làm ruộng thất, thất chỉ một năm,
Lấy vợ gả chồng sai, sai cả đời,
Nông Tang Miền Nam, An Giang 2298
Trồng tre đất sỏi, trồng tỏi đất bồi Nông Tang Đại Chúng 1103
Mạ xuống rược, trâu trước người sau Nông Tang Đại Chúng 7014
Trâu anh con cỡi con dòng,
Lại thêm con nghé cực lòng thằng chăn
Nông Tang Miền Nam, 9891
Lọ đầu thì bán
Lọ trán thì nuôi
Lọ đuôi thì thịt
Nông Tang Miền Trung 433
Cây lúa là chúa nông dân Nông Tang Miền Nam, An Giang 8700
Lạy Trời đừng chuyển gió Tây
Lứa tằm em đã đến ngày nhả tơ
Nông Tang Đại Chúng 8224
Đầu năm trồng chuối, cuối năm trồng trầu Nông Tang Miền Trung 8494
Lờ đờ như chuột bị xông khói Nông Tang Đại Chúng 7436
Gió bấc là duyên lúa mùa Nông Tang Đại Chúng 6988
Mạ mùa tháng rưỡi ắt là không non Nông Tang Đại Chúng 4607
Đuôi trâu không bằng đầu gà Nông Tang Đại Chúng 9300
Mặt trời tang tảng rạng đông
Chàng (Anh) ơi thức dậy ra đồng kẻo trưa
Phận hèn bao quản nắng mưa
Cày sâu bừa kỹ được mùa có phen
Nông Tang Đại Chúng 6651
Rạ đồng Chiêm có liềm thì cắt
Rạ đồng mùa có măt thì coi
Được mùa chớ phụ ngô khoai
Đến năm Thân Dậu lấy ai bạn cùng
Nông Tang Đại Chúng 6015