Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Thời Tiết

Tháng Giêng động dài
Tháng Hai động tố
Tháng Ba nồm rộ
tTháng Tư nam non
Tháng Sáu nam dòn
Tháng Bảy mưa bãi
Tháng Tám mưa giông
Tháng Chín mưa ròng
Tháng Mười lụt lớn
Xem: 3430
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Lập lòe trời chớp Vũng Rô
Mây che Hòn Yến gió vô Chóp Chài
Thời Tiết Miền Trung, Phú Yên 6038
Mỡ gà thì gió mỡ chó thì mưa Thời Tiết Đại Chúng 2006
Đêm trời tang, trăng sao không tỏ,
Ấy là điềm mưa gió tới nơi.
Đêm nào sao sáng xanh trời,
Ấy là nắng ráo yên vui suốt ngày.
Những ai chăm việc cấy cầy,
Điềm trời trông đó, liệu xoay việc làm.
Thời Tiết Đại Chúng 9864
Rú Hôống đeo đai, rú Cài đội mạo (mũ) Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8126
Chóp chài đội mũ, mây phủ đá bia
Ếch nhái kêu lia, trời mưa như trút
Thời Tiết Miền Trung, Phú Yên 2968
Nắng tháng ba hoa chẳng héo Thời Tiết Đại Chúng 10094
Tháng Giêng động dài
Tháng Hai động tố
Tháng Ba nồm rộ
tTháng Tư nam non
Tháng Sáu nam dòn
Tháng Bảy mưa bãi
Tháng Tám mưa giông
Tháng Chín mưa ròng
Tháng Mười lụt lớn
Thời Tiết Miền Trung 3430
Tháng giêng rét dài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân Thời Tiết Đại Chúng 4277
Nồm động đất, Bấc động khơi Thời Tiết Miền Trung 686
Tháng tám mưa dư, tháng tư mưa bỏ Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6259
Buồn vì một nỗi tháng Giêng
Con chim cái cú nằm nghiêng thở dài
Buồn vì một nỗi tháng Hai
Đêm ngắn ngày dài thua thiệt người ta
Buồn vì một nỗi tháng Ba
Mưa dầu nắng lửa người ta lừ đừ
Buồn vì một nỗi tháng Tư
Con mắt lừ đừ cơm chẳng muốn ăn
Buồn vì một nỗi tháng Năm
Chưa đặt mình nằm gà đã gáy kêu
Bước sang tháng Sáu lại đều
Thời Tiết Đại Chúng 1790
Số ma trơi Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7099
Mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thời mưa Thời Tiết Miền Nam, An Giang 4593
Nước ngời, trời động Thời Tiết Miền Trung 2368
Sao dày thì mưa, sao thưa thì nắng Thời Tiết Miền Trung 7414
Bao giờ ngàn Hống mang tơi,
Rú Thành đội mạo thì trời hẳn mưa
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3293
Tháng chín nhịn ăn rau muống Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7830
Cha chết mẹ chết không lo
Hỏi thăm nam lò thổi dịu hay săn
Thời Tiết Miền Trung 1082
Mây rú Hôống dựng lên cao,
Dê ra ăn trự thế nào cụng (cũng) mưa
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6830
Chớp đông nhay nháy
Mà gà gáy thi mưa
Thời Tiết Đại Chúng 4327