Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nông Tang

Tháng năm gặt hái đã xong
Nhờ trời một mẫu năm nong thóc đầy
Năm nong đầy, em xay em giã
Trấu ủ phân cám bã nuôi heọ
Sang năm lúa tốt tiền nhiều
Em đem đóng thuế, đóng sưu cho chồng.
Đói no có thiếp có chàng
Còn hơn chung đỉnh giàu sang một mình.
Xem: 3895
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Gió bất hiu hiu, sếu kêu thì rét Nông Tang Đại Chúng 5398
Quê em óng ánh tơ vàng
Ruộng nương thẳng tắp ngút ngàn dâu xanh
Nông Tang Đại Chúng 9432
Anh về Bình Định chi lâu
Bỏ em kéo sợi, hái dâu một mình
Nông Tang Miền Trung, Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 598
Bao giờ cho đến tháng hai,
Bao giờ cho đến tháng năm,
Thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn.
Bao giờ cho đến tháng mười,
Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn.
Bao giờ đồng rộng thảnh thơi,
Nằm trâu thổi sáo vui đời Thuần Nghiêu.
Nông Tang Miền Nam, 9801
Trời mưa thì mặc trời mưa
Chồng tôi đi bừa đã có áo tơi
Chồng tôi đi chơi đã có nón đội
Chồng tôi đi hội đã có dù che
Nông Tang Đại Chúng 6129
Tháng giêng trồng trúc tháng lục trồng tiêu Nông Tang Đại Chúng 1874
Mưa chẳng qua Ngọ,
Gió chẳng qua Mùi
Nông Tang Đại Chúng 8256
Trai cày chưa vợ chưa con,
Cơm nguội sáng không có,
Biểu (bảo) cày bừa ngon được à?.
Nông Tang Miền Trung, Phú Yên, 8229
Chớ thấy lúa trỗ tháng hai mà mừng Nông Tang Đại Chúng 460
Làm ruộng thì phải đắp đìa
Vừa để giữ nước đi về dễ đi
Nông Tang Đại Chúng 5545
Tằm ơi say đắm nơi đâu
Mà tằm bỏ nghĩa cành dâu không nhìn
Nông Tang Đại Chúng 5864
Đông tay hơn hay làm Nông Tang Đại Chúng 4188
Anh đi ghe cá mũi son,
Bắt em sàng gạo cho mòn móng tay,
Móng tay móng vắn móng dài
Trồng một cây xoài khi chín trái chua.
Nông Tang Miền Nam, 8142
Tháng tám nắng rám trái bòng
Bồ không hạt thóc, trông mong từng ngày…
Vui sao tháng tám ngày nay:
Thóc chiêm vừa vợi đã đầy Nam Ninh.
Bén mầu luống cải lên xanh
Ngô thơm mùi nắng để dành giêng hai.
Mới ra mẻ gạch lò ngoài
Nhà ai cuối xóm đã tươi mái hồng.
Đầm trong sen hái vừa xong.
Đầy sân hợp tác sen hong nắng vàng.
Nông Tang Miền Bắc, Hà Nội 6687
Trời mưa trời gió đùng đùng (2)
Cha con lão Hùng đi gánh phân trâu,
Đem về bón tốt ruộng sâu,
Đêm đêm đạp nước trông mau tới mùa.
Phen này lão quyết thi đua
Cấy hai ang giống, thu thừa trăm ang.
Nông Tang Miền Trung 8904
Trúng mùa xoài, hoài mùa lúa. Nông Tang Miền Nam, Bến Tre 638
Anh dệt cửi, em kéo hoa
Rồng bay phượng múa ai mà chẳng khen.
Nông Tang Miền Bắc, Hà Nội 6828
Đêm nay trăng sáng như gương
Ngoài đồng giọng hát, trong mương tiếng cười.
Hò lơ giọng hát càng tươi.
Nước tung trắng xóa, người người tát lên.
Hò lơ, ta kéo càng bền,
Cất cao điệu hát, nước lên mương tràn.
Nông Tang Miền Trung 4952
Tháng chạp là tháng trồng khoai (2)
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà
Tháng ba, cày vỡ ruộng ra
Tháng tư làm mạ mưa sa đầy đồng
Nhà nào (Ai ai) cũng vợ cùng chồng
Chồng cày vợ cấy thỏa lòng ước trông
Tháng mười gặt hái đã xong
Nhờ trời một mẫu năm nong thóc đầy
Năm nong đầy em xay em giã
Trấu ủ phân, cám bã nuôi heo
Sang năm lúa tốt, tiền nhiều
Em đem đóng thuế, đóng sưu cho làng
Đói no có thiếp có chàng
Còn hơn chung đỉnh, giàu sang một mình!
Nông Tang Đại Chúng 1455
Này đây chính gạo tám xoan
Bao phen vất vả gian nan mới thiềng (thành)
Bây giờ ta giã cho kiên
Phòng khi yến ẩm, dâng lên chớ chầy
Đã no rồi lại thêm say
Mừng rằng nay đã hây hây thái bình
Nông Tang Đại Chúng 1699