Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Thời Tiết

Tháng tám mưa dư, tháng tư mưa bỏ
Xem: 6259
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7459
Nắng tháng ba hoa chẳng héo Thời Tiết Đại Chúng 10094
Ráng vàng thì nắng ráng trắng thì mưa Thời Tiết Đại Chúng 7963
Sao mau thì mưa, sao thưa thì nắng Thời Tiết Đại Chúng 5646
Tháng Giêng động dài
Tháng Hai động tố
Tháng Ba nồm rộ
tTháng Tư nam non
Tháng Sáu nam dòn
Tháng Bảy mưa bãi
Tháng Tám mưa giông
Tháng Chín mưa ròng
Tháng Mười lụt lớn
Thời Tiết Miền Trung 3429
Bao giờ trời kéo vảy tê
Sắp gồng sắp gánh ta về kẻo mưa
Thời Tiết Miền Trung, Khánh Hòa 5146
Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1034
Ác tắm thì dợ, tráo trợ tắm thì mưa Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 229
Đông chết se, hè chết lụt Thời Tiết Đại Chúng 5857
Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn Thời Tiết Đại Chúng 6863
Nam nắng buổi hôm, nồm nắng buổi mai Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10230
Cấy phải trông, trồng phải chăm Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2444
Tháng mười chưa cười đã tối Thời Tiết Đại Chúng 8699
Lau nở trời hanh, lách nở trời oi Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7710
Buồn vì một nỗi tháng Giêng
Con chim cái cú nằm nghiêng thở dài
Buồn vì một nỗi tháng Hai
Đêm ngắn ngày dài thua thiệt người ta
Buồn vì một nỗi tháng Ba
Mưa dầu nắng lửa người ta lừ đừ
Buồn vì một nỗi tháng Tư
Con mắt lừ đừ cơm chẳng muốn ăn
Buồn vì một nỗi tháng Năm
Chưa đặt mình nằm gà đã gáy kêu
Bước sang tháng Sáu lại đều
Thời Tiết Đại Chúng 1790
Mưa sớm mai mài rạ đi rú Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9943
Tháng mười thì xem tua rua,
Tháng năm đông chí nửa mùa mới yên
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8123
Tháng giêng rét đài tháng hai rét lộc
Tháng ba rét nàng Bân
Thời Tiết Đại Chúng 7534
Sổ cầu Bùng lấy thùng đựng nác Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7707
Rú Lần đội mạo thì trời sắp mưa Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9136