Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tính Nết

Thật thà là cha ăn cướp
Xem: 8613
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ba mặt một lời (một nhời) Tính Nết Đại Chúng 9920
Sờn lòng nản chí Tính Nết Đại Chúng 5372
Ăn phải dành, có phải kiệm Tính Nết Đại Chúng 290
Ăn không kịp nuốt Tính Nết Đại Chúng 849
Ăn quà như mõ khoét Tính Nết Đại Chúng 7196
Ăn ha hả, trả ngùi ngùi Tính Nết Đại Chúng 9160
Anh ba sương gặp nường bảy nắng Tính Nết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1972
Ăn lấy đời chơi lấy thì Tính Nết Đại Chúng 176
Ăn tàn phá hại Tính Nết Đại Chúng 3120
Làm kẻ cả phải ngã mặt lên Tính Nết Đại Chúng 1802
Ăn thì mau chân việc cần thì đủng đỉnh Tính Nết Đại Chúng 2673
Gái thì giữ lấy chữ trinh
Siêng năng chín chắn, trời dành phúc cho
Tính Nết Đại Chúng 2293
Không nghe tan cửa hại nhà
Nghe thì hai bảy mười ba cực lòng
Tính Nết Đại Chúng 3593
Ăn như thúng lủng khu Tính Nết Miền Trung 6235
Ăn như thuyền chở mã như ả chơi trăng Tính Nết Đại Chúng 3799
Chỉ một đường đi một nẻo Tính Nết Đại Chúng 8227
Ăn hết cả phần con phần cháu Tính Nết Đại Chúng 4352
Ăn miếng trả miếng Tính Nết Đại Chúng 3008
Ngồi thúng cất cạp Tính Nết Đại Chúng 7924
Ăn phải bùa mê thuốc ngải Tính Nết Đại Chúng 7354