Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Sinh Tử

Thế gian dại dại, khôn khôn
Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành
Xem: 2889
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Nghe hò tao bắt nổi xung
Tao cho một phảng chết chung cho rồi.
Sinh Tử Miền Nam, 5369
Má ơi! Con vịt chết chìm
Hết bơi, hết lội, hết tìm cá tôm.
Sinh Tử Miền Nam, Tiền Giang 7568
Bậu để chế cho ai tóc mai rành rạnh
Bậu để chế cho chồng, hiếu hạnh bậu đâu?
Sinh Tử Miền Nam, Kiên Giang, 2479
Anh đau một canh, chết một giờ,
Để coi người nghĩa phụng thờ làm sao?
Tôi thờ mình bộ lư đồng cao,
Sáo treo cùng cặp chân đèn thau bóng vàng.
Sinh Tử Miền Nam, 1445
Tôi xa mình không chết cũng đau
Thuốc bạc trăm không mạnh, mặt nhìn nhau mạnh liền
Sinh Tử Miền Nam, 5986
Âm dương đôi ngả Sinh Tử Đại Chúng 5482
Chết không kịp trối Sinh Tử Đại Chúng 411
Chết đuối đọi đèn Sinh Tử Đại Chúng 6701
Chết no hơn sống thèm Sinh Tử Đại Chúng 8731
Tôi xa mình rồi nhất chết nhì đau,
Thuốc đôi thang mà em không hết, gặp mặt nhau hết liền.
Sinh Tử Miền Nam, 6858
Ba năm lòng dạ tạc ghi
Sống thì đồng tịch thác thì đồng tâm
Xin cho chàng giữ dạ sắt cầm
Tiên sa xuống đất mấy mươi lần mược tiên
Trăng trên trời còn khuyết lưỡi liềm
Huống chi người để đi tìm cầu hôn
Thiếu chi nơi bạc đống
Thiếu chi chốn vàng chôn
Sao anh không chuộng khéo mà khôn đi tìm
Biết làm sao biến đặng con chim
Bay vô thăm bạn rồi bay trở về
Muốn cho sông cận núi kề
Mấy lời giao anh hứa, mấy lời thề anh ghi
Sinh Tử Miền Trung, Khánh Hòa 4663
Một mai ai đứng bên kinh
Ai phò giá triệu, ai rinh quan tài?
- Bên kinh đã có con trai
Giá triệu con gái, quan tài nàng dâu
Sinh Tử Miền Nam, Tiền Giang 6611
Thế gian dại dại, khôn khôn
Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành
Sinh Tử Miền Nam, Vĩnh Long 2889
Em ơi ba năm tang chế mãn rồi,
Đầu dơ em gội, vòng vàng em đeo.
Sinh Tử Miền Nam, 574
Chết không nhắm mắt Sinh Tử Đại Chúng 4019
Người sống, của còn,
Người chết, của hết.
Co co quắp quắp,
Chết chẳng đem được nào.
Sinh Tử Đại Chúng 7982
Chết trẻ khoẻ ma Sinh Tử Đại Chúng 1308
Chín đụn mười trâu,
Chết cũng hai tay cắp đít.
Sinh Tử Đại Chúng 9438
Chết lỗ chân trâu Sinh Tử Đại Chúng 6606
Em chết ba năm thịt rã thành bùn
Gài vô con chim tiểu, đậu nhánh tùng chờ anh
Sinh Tử Miền Nam, Đồng Tháp 2471