Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tệ Đoan

Thề rằng sẩm chẳng thấy gì
Sẩm mà nói dối sẩm thì cũng đui
Xem: 5004
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thế gian miệng nói không lầm
Kén kia mỏng vỏ vì tằm non dâu.
Tệ Đoan Đại Chúng 3527
Ban Ngày ngồi lê
Tối về vê nồi
Tệ Đoan Miền Nam, 3764
Bà cốt che mặt Tệ Đoan Miền Bắc, Hà Nội 3659
Thế gian giúp miệng lao xao
Ai cho đồng nào mà đỡ khó khăn
Tệ Đoan Đại Chúng 4739
Canh bạc ăn thua nhau về lúc gà gáy Tệ Đoan Đại Chúng 3459
Tiền ma gạo quỷ Tệ Đoan Đại Chúng 6942
Chồng ăn chả vợ ăn nem Tệ Đoan Đại Chúng 5724
Thế gian lắm kẻ mơ màng
Thấy hòn son thắm ngỡ vàng chắt chiu (nâng niu)
Tệ Đoan Miền Nam, Bạc Liêu 1019
Thế gian chẳng ít thì nhiều
Không dưng ai dễ đặt điều cho ai
Tệ Đoan Đại Chúng 4311
Chồng em vốn kẻ đa tình
Già không bỏ, nhỏ không tha
Xấu như ma hắn cũng hú hí
Xấu như quỉ hắn cũng ăn nằm
Tệ Đoan Đại Chúng 8894
Chạp chạp rồi lại chung chiêng
Con gà trống thiến (nào béo) để riêng cho thầy
Đơm xôi thì đơm cho đầy
Đơm mà vơi đĩa thì thầy không ưa
Tệ Đoan Đại Chúng 6753
Thế gian một vợ một chồng (2)
Một niêu cơm tấm dầu lòng ăn chơị
Tệ Đoan Đại Chúng 4936
Tin bợm thì mất bò
Tin bạn mất vợ nằm co một mình
Tệ Đoan Đại Chúng 8889
Thế gian ba sự khôn chừa
Rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ
Tệ Đoan Đại Chúng 5000
Anh ham xóc dĩa cò quay
Máu mê cờ bạc lại hay rượu chè
Eo sèo công nợ tứ bề
Kẻ lôi người kéo , ê chề lắm thay
Nợ nần em trả chàng vay
Kiếp em là kiếp kéo cày đứt hơi
Tệ Đoan Đại Chúng 6955
Cái cân có qủy có ma
Gạo vào một lối, gạo ra một đường
Thẻ tôi ba mươi sáu ký rõ ràng
Về nhà khảo lại chỉ còn ba mươi
Tệ Đoan Đại Chúng 10073
Thế gian một vợ một chồng
Chẳng như vua bếp hai ông một bà
Tệ Đoan Đại Chúng 3663
Biết đâu là tổ chuồn chuồn
Biết đâu cú đậu, biết đâu lươn nằm
Tệ Đoan Miền Bắc 7855
Anh nầy có tính hoang tàng
Rượu chè, cờ bạc làm ngang khong chừa
Tệ Đoan Miền Bắc 1792
Thầy bói, thầy cúng, thầy đồng
Nghe ba thầy ấy, cái lông không còn
Tệ Đoan Miền Bắc 10175