Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Nhiệm

Thuế (Lệnh) làng nào làng ấy gánh (đánh)
Thánh làng nào làng ấy thờ
Xem: 3243
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Bây giờ gặp phải hội này
Khi trời hạn hán, khi hay mưa dầm
Khi trời gió bão ầm ầm,
Đồng tiền lúa thóc, mười phần được ba
Lấy gì đặng nộp cho chàng
Lấy gì công việc xóm làng cho an
Lấy gì sưu thuế cho làng
Lấy gì hỗ trợ trên đàng làm ăn
Trời làm chi cực hại dân
Trời làm mất mát thêm phần khó khăn!
Trách Nhiệm Đại Chúng 5007
Anh còn ẩn dật làm chi
Xuống đời trả nợ nam nhi cho rồi
Trách Nhiệm Đại Chúng 2194
Ai đưa em xuống giữa sông
Bên nầy cha mẹ, còn chồng bên kia
Trách Nhiệm Đại Chúng 3791
Một ngài mần quan cả họ được cậy
Một ngài mần bậy cả họ xấu lây
Trách Nhiệm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3852
Trốn như chó trốn con Trách Nhiệm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8561
Anh ơi! phải lính thì đi (3)
Cửa nhà mọi việc em thì chẳng sai,
Tháng chạp là tiết trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà
Tháng ba cày vỡ đất ra
Tháng tư gieo ma, thuận hòa mọi nơi
Tháng mười gặt hái vừa rồi
Trời đổ mưa xuống, nước trôi đầy đồng
Anh ơi, hãy giữ việc công
Để em cày cấy mặc lòng em lo!
Trách Nhiệm Đại Chúng 5126
Cha con ông chủ đi đâu
Để cho đày tớ nhà lầu xe hơi
Trách Nhiệm Đại Chúng 5243
Anh ơi! phải lính thì đi (2)
Con còn măng dại đã thì có em
Trách Nhiệm Đại Chúng 5996
Anh ơi! sóng gió liên miên
Ra công bát cạy cho thuyền tới nơi
Trách Nhiệm Đại Chúng 7674
Đời người sống (được) mấy gang tay
Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm
Trách Nhiệm Đại Chúng 9321
Thuế (Lệnh) làng nào làng ấy gánh (đánh)
Thánh làng nào làng ấy thờ
Trách Nhiệm Đại Chúng 3243
Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách Trách Nhiệm Đại Chúng 4294
Bánh khéo không ai khen, cháy seng mình phải vạ Trách Nhiệm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1636
Của tay làm ra của nhà làm nên Trách Nhiệm Đại Chúng 9648
Anh việc quan việc vua
Em thêu thùa may vá
Trách Nhiệm Đại Chúng 7712
Như vầy mới gọi là trai,
Trên lo nghĩa chúa dưới mài thảo thân.
Trách Nhiệm Miền Nam, Lục Tỉnh 9248
Tổ tiên để lại em thờ
Anh ra ngoài ải cầm cờ theo vua
Trách Nhiệm Đại Chúng 3926
Thổi lả cháy mồm Trách Nhiệm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9063
Ai đi gánh vác non sông
Để ai chứa chất sầu đông vơi đầy
Trách Nhiệm Đại Chúng 6435
Anh ơi! phải lính thì đi
Cửa nhà đơn chiếc đã thì có tôi (em)
Trách Nhiệm Đại Chúng 4867