Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Quân Sự

Tiền pháo hậu xung
Xem: 3422
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Chiến sĩ trận vong Quân Sự Đại Chúng 8782
Tiên lôi hậu vũ Quân Sự Đại Chúng 2504
Chiêu binh mãi mã Quân Sự Đại Chúng 8260
Em đừng thấy lính mà khinh
Lãnh binh, thống chế, tam đinh một dòng
Quân Sự Đại Chúng 8007
Tiền pháo hậu xung Quân Sự Đại Chúng 3422
Can thành chi tướng Quân Sự Đại Chúng 853
Súng nẫu hay nẫu bắn lia lia,
Còn tui súng dở bắn lìa cội cây.
Quân Sự Miền Trung, Phú Yên, 6668
Tiên hạ thủ vi cường Quân Sự Đại Chúng 6589
Trống trên lầu vội đổ,
Chuông ngoài huyện hồi quân,
Mắt nhìn em đôi giọt rưng rưng,
Phải chi hồi đó, ai đừng biết ai.
Quân Sự Miền Nam, Cần Thơ, 2184
Chiến sĩ vô danh Quân Sự Đại Chúng 963
Nhất điểm lưỡng diện Quân Sự Đại Chúng 874
Cư an tư nguy Quân Sự Đại Chúng 1675
Một tay thì cắp hỏa mai
Một tay cắp giáo quan sai xuống thuyền
Thùng thùng trống đánh ngũ liên
Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa
Quân Sự Đại Chúng 5116
Một nghi mười ngờ một ngờ mười tội Quân Sự Đại Chúng 1317
Quan văn lục phẩm thì sang
Quan võ lục phẩm thì mang gươm hầu
Quân Sự Đại Chúng 9883