Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Trách ai bịt lối động đào
Chẳng cho Lưu Nguyễn tìm vào Thiên Thai.
Xem: 6510
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Lúc sống, thời chẳng cho ăn,
Đến khi thác xuống, làm văn tế ruồi.
Trách Móc Đại Chúng 10021
Cầu cao ván yếu ngựa chạy tứ linh
Bạn ơi đi đâu mà tăm tối một mình
Không ngờ bạn lại có tư tình với ai
Trách Móc Miền Nam, An Giang 845
Lác giâm thì lúa cũng giâm
Anh nói với em nhiều tiếng thâm trầm
Nằm đêm nghĩ lại nát bầm lá gan.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 3793
Anh thương em chỉ nói bên ngoài
Sao mà không nói tận tai mẹ thầy ?
Trách Móc Đại Chúng 2033
Em về ở dưới chi lâu
Chiều chiều em đứng ngõ sau ngó chừng
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Khóc không dám khóc, sợ người dưng họ cười
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 1344
Không thương mà nói làm chi
Cần ai ai dã cần gì đến ai
Trách Móc Đại Chúng 6630
Thương thương nhớ nhớ thương thương
Nước kia muốn chảy mà mương chẳng đào.
Trách Móc Đại Chúng 5696
Đôi ta như cá trong đìa
Khi thương vội, khi lìa, lìa xa
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 6993
Đêm khuya nghe vạc cầm canh
Nghe chuông dóng sáu, nghe anh khuyên nàng.
Anh khuyên, nàng đã hồ nghe
Trách con gà trống te te gáy dồn…
Trách Móc Đại Chúng 4981
Cây khô rụng lá giơ chìa
Vợ anh còn đó nói lìa cho ai
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 2675
Mịt mù khói tỏa màn sương
Không ai tin thấu tỏ tường dạ em
Trách Móc Đại Chúng 8950
Anh thương em năm bịch bảy bồ
Sao em không thương, lại thương cái đồ bất nhơn ?
Trách Móc Đại Chúng 920
Dã tràng xe cát bể Đông (2)
Biết rằng có thật hay không mà chờ?
Trách cây trách lá bơ vơ
Nợ trần biết trả bao giờ cho xong?
Trách Móc Đại Chúng 4053
Cu kêu từng cặp trên cây
Tào khương nghĩa nặng, sao mầy bỏ tao
Trách Móc Đại Chúng 6177
Ngọn đèn tía ngọn dầu cũng tía
Ngọn lang giâm ngọn mía cũng giâm
Thấy em tốt mã anh lầm
Bây giờ so lại giận bầm lá gan
Trách Móc Đại Chúng 9709
Cây sao bóng mát không ngồi
Ra ngồi chỗ nắng, trách Trời không râm (mưa)
Trách Móc Đại Chúng 5924
Anh đã cho em lắm nỗi tư lương,
Đêm nằm dật dựa ngậm sương kêu trời…
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 3797
Đũa mun bịt bạc anh chê,
Đũa tre xơ cạnh anh mê nỗi gì ?
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 4066
Anh ham chi bông quế, bỏ phế bông lài,
Mai sau quế lụi, bông lài thơm lâu.
Trách Móc Miền Nam, Cần Thơ, 4949
Ai làm cho đó bỏ đăng (2)
Cho lê quên lựu, cho trăng quên đèn
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 9795