Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Duyên Phận

Trách lòng con nhện lăng loàn,
Chỉ bao nhiêu sợi, mỗi đàng mỗi giăng.
Xem: 888
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trai làng lại lấy gái làng
Tội gì vác cuốc dọn đàng ai đi
Duyên Phận Đại Chúng 8270
Trăm năm trăm nẳm trăm nằm
Ai xâu tai chị ai đúc tằm chi đeo
Duyên Phận Đại Chúng 7377
Bước chơn đi xuống thuyền quyên,
Khen thay bà nguyệt vẽ duyên chi vầy.
Duyên Phận Miền Nam, 5953
Thuyền ai lên xuống bến sông
Phải duyên, phải vợ, phải chồng thì vô
Duyên Phận Đại Chúng 3435
Lênh đênh duyên phận bọt bèo
Đành cho con nước thủy triều đầy vui
Duyên Phận Đại Chúng 218
Phải dè hồi bảo em thả trôi
Sống làm chi chịu chữ mồ côi một mình
Duyên Phận Đại Chúng 1332
Trách lòng con chó sủa dai,
Năm canh anh viếng bậu, nó sủa hoài sáng đêm.
Duyên Phận Miền Nam, Tiền Giang 8574
Chày dông cối ké sẵn sàng,
Mo nan tạm đỡ, thiếp với chàng sống chung.
Duyên Phận Miền Trung, Phú Yên, 1596
Chiều chiều em những lo xa
Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên
Duyên Phận Miền Nam, Đồng Tháp 9183
Phải căn dươn nhà lá cột chà là
Không phải căn dươn nhà ngói đôi ba tòa, hổng ham.
Duyên Phận Miền Nam, Tiền Giang 7355
Bởi qua nghèo qua chịu chữ ngu si,
Phải chi qua có của hiếm gì người thương.
Bởi vì duyên nợ của nàng,
Đôi ta gá nghĩa bạn vàng cho yên.
Em có chồng như ngựa có yên,
Anh có vợ như chim quyên có bầy.
Duyên Phận Miền Nam, 3273
Ví dầu chẳng đặng làm đôi,
Đến sau ta sẽ làm sui một nhà.
Duyên Phận Miền Nam, Lục Tỉnh 650
Câu vàng, lưỡi bạc, nhợ tơ,
Câu thì câu vậy cá chờ có nơi.
Duyên Phận Miền Nam, Lục Tỉnh 10069
Ăn trù người ta như chim mắc nhạ Duyên Phận Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8686
Trách lòng con nhện lăng loàn,
Chỉ bao nhiêu sợi, mỗi đàng mỗi giăng.
Duyên Phận Miền Nam, Tiền Giang 888
Oán chi những khách tiêu phòng
Xui cho mạng bạc nằm trong má đào
Duyên Phận Đại Chúng 1475
Cây mai kia đứng gạnh bìa đồng,
Ai khéo vun nó bén, ai vụng trồng nó xiêu.
Duyên Phận Miền Trung, Phú Yên, 6869
Trai tân đang đứng đang chờ
Ai bưng mắt em lại, em lại vơ cha dòng?
Cha dòng áo rách em thương
Trai tân quần lợt áo lương không dùng.
Duyên Phận Đại Chúng 9984
Gỗ trắc đem lót ván cầu,
Yến sào đem nấu với đầu tôm khô !
Duyên Phận Miền Nam, Đồng Tháp 3089
Bâng khuâng bát ngát, câu hát hữu tình
Căn duyên tiền định, hai đứa mình gặp nhau
Duyên Phận Miền Trung, Miền Nam, Vĩnh Long 393