Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Trách ông Tơ cùng bà Nguyệt Lão
Xe dây vào lại đảo dây ra
Xem: 532
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Phụng Hoàng đậu nhánh cẩm lai (2)
Trách lòng người nghĩa nói sai lời thề
Đường đi Kinh Xáng dầm dề
Gởi thơ anh sợ lạc, gởi lời anh sợ quên.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 5240
Nước trong xanh chảy quanh Bình Thủy
Trách lòng chàng không nghĩ đến em
Trách Móc Đại Chúng 3453
Anh về, em nắm áo la làng (2)
Duyên đây không kết, bỏ giữa đàng cho ai?
Trách Móc Miền Nam, An Giang 4682
Trách ai đặng ná quên nơm
Đặng chim bẻ ná, quên ơn sinh thành
Trách Móc Đại Chúng 941
Giả bán nem anh thèm rượu lạt
Rượu lạt hết rồi người bạc hết thương.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 5849
Nước khe trên chảy xuống đồng bằng
Ta nhất tâm đợi bạn, bạn dùng dằng đợi ai?
Trách Móc Đại Chúng 7513
Em thương anh chưa hết đoạn sầu
Gà kia vội gáy trống trên lầu vội tan.
Trách Móc Miền Nam, Bạc Liêu 8122
Đũa mun bịt bạc anh chê,
Đũa tre xơ cạnh anh mê nỗi gì ?
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 4066
Chỗ anh thương ít
Sao anh xít ra nhiều
Anh hổng coi Từ Hải
Thương nàng Kiều mấy năm?
Trách Móc Miền Nam, 1249
Ngó lên liễn dán thơ đề,
Trách người quân tử không hề vãng lai.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 9052
Cha ơi! Khéo liệu cơm gắp mắm,
Ép gả con vào cố đấm ăn xôi
Bây giờ do dáng con người
Mẹ cha gả bán cho nơi chẳng vừa
Trái duyên khôn ép, khôn ưa
Trách mình đã lỡ, trách cha đã lầm.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 2740
Chuối non chín bẹ, chuối mẹ chín tàu,
Chê đây, lấy đó có giàu hơn anh?
Trách Móc Miền Nam, Sóc Trăng 2134
Bạn phỉnh ta ra đứng đầu đèo
Ai bày mưu cho bạn thấy ta nghèo bạn vong (dong)
Trách Móc Miền Trung 6220
Thượng lộ đường vô phương đáo mã,
Anh có dứt tình em nữa, thì khoan đã hỡi anh !
Duyên kia trách để trong thành,
Lời của em với anh lần trước, sao dạ anh đành bỏ em?
Trách Móc Miền Nam, Cần Thơ 6554
Chàng sao đánh thiếp cho đành
Áo rách ai vá, áo lành ai may
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 1051
Cha mẹ biểu ưng em đừng mới phải,
Em nỡ lòng nào bạc ngãi với anh.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 5265
Ai đem em đến Sài thành
Phồn hoa ai khéo dỗ dành hở em?
Trách Móc Đại Chúng 612
Trách cha trách mẹ em lầm
Cho nên em phải khóc thầm hôm mai.
Trách chàng chẳng dám trách ai,
Trách chàng chè nụ hoa nhài không thơm.
Trách Móc Đại Chúng 8721
Mồ cha con chuột lăng loàn
Vì mi ai mới không tàn giấc hoa
Trách Móc Đại Chúng 2783
Bể Đông sóng rợn tư mùa
Ai cho bậu uống thuốc bùa anh mê.
Trách Móc Đại Chúng 2170