Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Trách trời sao vội mưa giông
Trách em sao vội lấy chồng bỏ anh
Xem: 282
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trách ai tham đó bỏ đăng (5)
Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 4301
Bạn chê ta không xứng làm thơ,
Bạn về xứ nẫu ngẩn ngơ nẫu cười.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 9099
Em chê nước bưng, lại uống nước bàu
Em chê đây, lấy đó biết có giàu hơn ai?
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 5660
Nước ròng chảy đến Tam Giang
Sầu đông chín rụng sao chàng biệt (bặt) tin?
Trách Móc Đại Chúng 4614
Bắp ra mấy lóng, bắp đóng răng chàn
Em hỏi anh mấy tuổi mà chàng ràng mấy nơi?
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 765
Trách ai tham đó bỏ đăng (2)
Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 1859
Mồ cha chẳng khóc khóc đống mối
Mồ mẹ không khóc khóc bối bòng bong
Trách Móc Đại Chúng 2951
Trách trời sao lắm bất công
Giàu nghèo khó sống, sinh lòng hại nhau
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 9516
Có lòng thì trả ơn lòng
Xa xôi lắm lắm, đèo bòng được nao
Trách Móc Đại Chúng 8699
Anh thương em
Thương quấn, thương quýt
Bồng ra gốc mít, bồng xích gốc xoài
Bồng ra ngoài đám sậy, bồng bậy vô mui
Bồng lủi sau lái, bồng ngoái trước mũi
Để em nằm xuống đây
Kể từ em đau ban cua lưỡi trắng
Tiếc công anh đỡ đứng bồng ngồi
Bây giờ em vinh hiến, em bắt anh bán nồi làm chi.
Trách Móc Miền Nam, Đồng Tháp 1205
Nơi bê´n Trươ`ng Tiê`n co´ cây đa bo´ng ma´t
Gâ`n bê´n Bô` Đê` co´ ba~i ca´t phă?ng lì
Trơ`i ơi, sanh giă?c la`m chi
Đê? quân Trâ´n Vu~ pha?i ra đi cơ ha`n!
Trách Móc Đại Chúng 6738
Trách ai tham đó bỏ đăng
Bần khinh phú trọng nên chăng bạn tình
Trách Móc Miền Nam, An Giang 4849
Vợ hư bởi tại thằng chồng cả nghe Trách Móc Đại Chúng 5324
Buổi chợ đông con cá đồng anh chê lạt
Tan chợ rồi con tép bạc anh cũng khen ngon
Trách Móc Miền Nam, An Giang 2677
Cá ở ao môn, sầu tam tứ nhị,
Được chữ sang giàu, chẳng nghĩ tới nhau.
Trách Móc Miền Nam, 569
Trách ai sao khéo đặt bày,
Không nhưng chi có chuyện này trò kia.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 3947
Trách ai đem lửa đốt lòng
Nước tro chảy xuống cho buồn dạ anh
Trách Móc Đại Chúng 371
Trách ai dụm miệng nói gièm,
Cho heo kia bỏ máng, chê hèm không ăn.
Trách Móc Miền Nam, Cần Thơ, 4302
Anh ơi! Chê nhỡ lấy nhầm,
Chê vàng lấy đá cực lòng anh ơi
Trách Móc Đại Chúng 7135
Trước sau đằm thắm muôn phần
Nay sao đểnh đoảng như cần nấu suông
Trách Móc Đại Chúng 1395