Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Gia Tộc

Trai đen dái gái đen đầu
Xem: 811
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Mạch nước chảy ra vẫn trong
Dù sao đi nữa con dòng vẫn hơn.
Gia Tộc Đại Chúng 3975
Anh em cột chèo như mèo với chó Gia Tộc Đại Chúng 6007
Bố vợ là vớ cọc chèo
Mẹ vợ là bèo trôi sông
Chàng rể là ông Ba Vì
Gia Tộc Miền Bắc, Nghệ Tĩnh 8132
Anh đi đằng đông em đi đằng tây Gia Tộc Đại Chúng 875
Khuyên đừng phụ chốn khó khăn
Khó mà biết ngãi, đạo hằng hơn sang
Gia Tộc Đại Chúng 8881
Ả em du như bù nác lạnh Gia Tộc Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3475
Du mới đừng nấu rượu hạt ngô
Ở rể chớ phát cơn bên đàng
Gia Tộc Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6438
Chín đời họ mẹ còn hơn người dưng,
Một con cháu đánh ngã sáu người dưng.
Gia Tộc Miền Nam, An Giang 2373
Trẻ đeo hoa, già đeo tật Gia Tộc Đại Chúng 9676
Mẹ chồng là mẹ chồng tôi
Năm bảy cái quạ nó lôi mẹ chồng.
Gia Tộc Đại Chúng 9951
Anh em cô bác nửa làng
Đi sớm về tối, mượn sàng không cho
Gia Tộc Miền Trung, Khánh Hòa 4398
Anh em như kèn với trống Gia Tộc Đại Chúng 7605
Trai đen dái gái đen đầu Gia Tộc Đại Chúng 811
Anh em bất nghĩa chi tồn Gia Tộc Đại Chúng 3900
Lắm duyên nhiều nợ, lắm vợ nhiều oan gia Gia Tộc Đại Chúng 2498
Anh ra anh, em ra em Gia Tộc Đại Chúng 3751
Thật thà, cũng thể lái trâu,
Yêu nhau, cũng thể nàng dâu mẹ chồng.
Gia Tộc Đại Chúng 3393
Trai có vợ như giỏ có hom Gia Tộc Đại Chúng 4117
Mẹ sớm chiều ngược xuôi tức tưởi
Con đầy ngày đám dưới đám trên
Gia Tộc Đại Chúng 2285
Anh đành hanh xó bếp
Chị xách bị đầu giường
Gia Tộc Đại Chúng 1388