Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Duyên Phận

Trai tứ chiến gái giang hồ
Gặp nhau mà nổi cơ đồ cũng nên
Xem: 7829
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trai tân gái góa (rỗi) thì chơi
Đừng nơi có vợ, đừng nơi có chồng
Duyên Phận Đại Chúng 6088
Bước chân xuống tàu, ruột bào gan thắt
Dậm cẳng kêu trời, chồng Bắc vợ Nam.
Duyên Phận Miền Nam, An Giang 7029
Trai tân đang đứng đang chờ
Ai bưng mắt em lại, em lại vơ cha dòng?
Cha dòng áo rách em thương
Trai tân quần lợt áo lương không dùng.
Duyên Phận Đại Chúng 9985
Thuyền ai lên xuống bến sông
Phải duyên, phải vợ, phải chồng thì vô
Duyên Phận Đại Chúng 3436
Phải dè hồi bảo em thả trôi
Sống làm chi chịu chữ mồ côi một mình
Duyên Phận Đại Chúng 1333
Giàu chi giàu ló giàu tiền,
Giàu bạc giàu ác, nhân duyên không giàu
Duyên Phận Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4618
Nghiêng tai hỏi nhỏ Phật rằng
Trai tơ lấy gái có chồng được không?
Duyên Phận Đại Chúng 8716
Anh đi năm bảy dặm đèo
Mà cưới con vợ như mèo mắc mưa
Duyên Phận Miền Trung 3973
Cho hay tiên lại tìm tiên
Phượng hoàng đâu dám sánh duyên đàn gà
Duyên Phận Đại Chúng 9719
Oán chi những khách tiêu phòng
Xui cho mạng bạc nằm trong má đào
Duyên Phận Đại Chúng 1476
Ai ơi! đừng rơi nước mắt ớt
Đừng rớt nước mắt gừng
Nhân duyên trời định nửa chừng mà thôi
Duyên Phận Đại Chúng 9368
Cơ trời dâu biển (bể) đa đoan
Tơ duyên vắn vỏi, thiếp chàng xa nhau!
Duyên Phận Đại Chúng 9411
Gió đưa cây cửu lý hương
Người dưng khác họ mà thương vô cùng.
Duyên Phận Miền Nam, Tiền Giang 9184
Chốn ước mơ lắc lơ mà hỏng
Nơi tình cờ mà (lại) đóng nhân duyên
Duyên Phận Đại Chúng 10095
Chẳng xứng đôi thì thôi bớ bậu,
Lên xuống chi thường mà lậu tiếng ra.
Duyên Phận Miền Nam, 9484
Ăn trù người ta như chim mắc nhạ Duyên Phận Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8687
Chiều chiều em những lo xa
Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên
Duyên Phận Miền Nam, Đồng Tháp 9184
Bước xuống ghe nan chèo sang Bến Thóc
Vừa chèo vừa khóc kêu bớ anh ơi
Bây giờ duyên mãn tình ôi
Để cho kẻ khác đứng ngồi với anh
Duyên Phận Miền Trung 4922
Quạ kêu nam đáo nữ phòng (3)
Em ôm lòng em chịu
Nữ đáo nam phòng anh liệu làm sao
Bởi anh chơi nguyệt giỡn đào
Bông hoa đà nở nhụy, anh liệu sao cho thiếp nhờ
- Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Căn duyên ông trời định
Nữ đáo nam phòng trộm lịnh mẹ cha
Bao giờ em khai nhụy nở hoa
Lâm câu bất hiếu, mẹ cha lỗi nghì
Vái cùng trời đất chứng tri
Khai hoa nở nhụy tứ vi vuông tròng
Đứng xa kêu thục nữ là nàng
Bụng làm dạ chiu, không bỏ nghĩa nàng đâu nàng lo
Duyên Phận Miền Trung, Bình Định 1752
Cha tôi đành mẹ tôi chẳng đành
Giả như gáo nước nhỏ tưới lửa thành
Duyên Phận Đại Chúng 8611