Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tín Ngưỡng

Trăng lu vì bởi đám mây,
Đôi ta cách trở vì dây tơ hồng.
Xem: 4282
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Công phu chuông mõ mỏi mòn
Y phai mầu bạc nghiệp còn vấn vương
Tín Ngưỡng Đại Chúng 7361
Xuất gia cầu đạo Tín Ngưỡng Đại Chúng 8582
Trời Phật thì ở trên mây
Nhiều tiền đong đầy, ít tiền đong vơi
Tín Ngưỡng Đại Chúng 3611
Của Bụt ăn một đền mười
Của Đức Chúa Trời, ăn mười đền một trăm.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 2698
Của thập phương, ăn mày lộc Phật Tín Ngưỡng Đại Chúng 2653
Trăm năm lòng gắn dạ ghi,
Dầu ai đem bạc đổi chì cũng không.
Trăm năm chí quyết một chồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Dầu cho đá nát vàng phai,
Trăm năm duyên nợ chẳng sai chút nào.
Trăm năm không bỏ nghĩa chồng,
Vải thưa nhuộm lấy màu đen,
Vải thưa mặc vải mằu xinh khen màu.
Trăm năm tạc một chữ đồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng cũng không.
Tín Ngưỡng Miền Nam, 996
Công quả nhà chùa Tín Ngưỡng Đại Chúng 2534
Chân tâm tức Phật Tín Ngưỡng Đại Chúng 2703
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha, kính mẹ ấy là chân tu
Tín Ngưỡng Đại Chúng 9591
Chừng nào chiếc xáng nọ bung vành
Con sông xanh cạn nước anh mới đành xa em
Tín Ngưỡng Miền Nam, Kiên Giang 1707
Ác tăng đội lốt thầy tu
Thấy cô gái đẹp bỏ chùa đi theo.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 503
Tay cắt tay sao nở, ruột cắt ruột sao đành (2)
Bậu lỡ thời như ruộng bỏ hoang
Ruộng bỏ hoang người ta còn cấy
Bậu lỡ thời như giấy trôi sông
Giấy trôi sông người ta còn vớt
Bậu lỡ thời như ớt chín cây
Ớt chín cây người ta còn hái
Bậu lỡ thời như nhái lột da
Nhái lột da người ta còn xáo
Bậu lỡ thời như như áo vá vai
Áo vá vai ngươi ta còn mặc
Bậu lỡ thời ai muốn làm chi
Tín Ngưỡng Miền Nam, Kiên Giang 2968
Im lặng như chánh pháp Tín Ngưỡng Đại Chúng 10002
Mình có thương, mình cắt tóc mình thề:
Chỉ trời vạch đất chớ hề bỏ nhau.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Tiền Giang 9567
Chiều nay em xách cái lưỡi hái,
Đi ra sông cái, em tự ải (tự vẫn) cho rồi,
Sống làm chi mà biệt li quân tử,
Thác cho rồi, đặng chữ thủy chung.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Kiên Giang 9179
Anh về em chẳng biết lấy chi đưa,
Vái trời đừng nắng, đừng mưa cho anh về.
Tín Ngưỡng Miền Nam, 4606
Chùa Hương Tích mà lại có hang
Sư Minh Không xin được túi đồng về xây
Tín Ngưỡng Đại Chúng 1458
Dốc lòng niệm Phật không lơi
Cầu cho cha mẹ thác thời siêu sinh
Tín Ngưỡng Đại Chúng 10104
Anh muốn mua cho em khăn trắng có gắn chữ tình
Mai sau anh trở lại đặng nhìn người xưa.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Tiền Giang 201
Ai về Đồng Tháp mà coi,
Mộ ông Thiên Hộ trăng soi lạnh lùng,
Bà con đùm đậu quanh vùng
Tháng giêng ngày giỗ xin đừng ai quên.
Tín Ngưỡng Miền Nam, 9074