Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nông Tang

Trâu anh con cỡi con dòng,
Lại thêm con nghé cực lòng thằng chăn
Xem: 9892
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Năng mưa thì tốt lúa soi
Năng đi năng lại thì coi như vàng.
Nông Tang Đại Chúng 4285
Nhất bạch, nhì thanh, tam huỳnh, tứ hắc Nông Tang Miền Trung, Khánh Hòa 7320
Chành rành ra hoa, người ta chạp mả Nông Tang Miền Trung 6731
No ba ngày Tết, mệt ba ngày mùa Nông Tang Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6290
Canh nông sớm tối ngoài đồng
Suốt ngày cặm cụi chổng mông lên trời
Bữa ăn như bữa vét nồi
Đói cào đói rã mồ hôi ướt đầm
Sống gì sống tối sống tăm
Khổ ngày khổ tháng khổ năm khổ đời
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Cớ sao nỡ để kiếp người đắng cay ?
Nông Tang Miền Bắc 725
Cam Xã Đoài
Xoài Bình Định
Nông Tang Miền Trung 6785
Lúa chiêm đứng nép đầu bờ,
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên
Nông Tang Đại Chúng 3972
Nong tằm, ao cá, nương dâu
Đò xa bến cũ nhớ câu hẹn hò
Nông Tang Đại Chúng 1466
Ruộng nương là cái đồng lần
Trời đất xoay vần kẻ trước người sau
Chưa ai ba họ cùng giàu
Chưa ai nghèo khổ đến đâu ba đời
Nông Tang Đại Chúng 9170
Trâu anh con cỡi con dòng, (2)
Có con đi trước lòng thòng theo sau.
Nông Tang Miền Nam, 4235
Dưa gang một chạp thì trồng
Chiêm cấy trước tết thì lòng đỡ lo
Tháng hai đi tậu trâu bò
Cày đất cho ải mạ mùa ta gieo
Nông Tang Đại Chúng 9260
Làm đồng (Cày đồng) đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi, bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần
Nông Tang Đại Chúng 5740
Tháng chín động rươi
Tháng mười động gia
Tháng ba động ruốc
Nông Tang Đại Chúng 2019
Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen Nông Tang Đại Chúng 10048
Nay mừng những kẻ nông phu
Cầu cho hòa cốc, phong thu bình thời
Vốn xưa nông ở bậc hai
Thuận hòa mưa gió được đài lên trên.
Nông Tang Đại Chúng 634
Sâu cấy lúa, cạn gieo bông,
Chẳng ươm được đỗ thì trồng ngô khoai
Nông Tang Miền Nam, An Giang 3726
Em là con gái vùng trên (*)
Đi câu, đi cấy, xuống lên vùng này
Gặp anh khỏe chân khỏe tay
Cuốc cày đã khéo lại hay lưới chài
Trẻ con nói đến tát tai
Thấy đâu nó cũng chê hai vợ chồng
Em không chân trắng má hồng
Dám đâu lại ước tơ hồng xe duyên
Nông Tang Đại Chúng 9743
Trời mưa trời gió đùng đùng (2)
Cha con lão Hùng đi gánh phân trâu,
Đem về bón tốt ruộng sâu,
Đêm đêm đạp nước trông mau tới mùa.
Phen này lão quyết thi đua
Cấy hai ang giống, thu thừa trăm ang.
Nông Tang Miền Trung 8903
Tu tâm, tu tính, tu tình,
Tu cho ruộng đất về mình mới hay.
Nông Tang Miền Nam, 3369
Thương trái phải chăm sóc gốc, Nông Tang Miền Nam, An Giang 8373