Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Thế Thái

Trầu cay sao cuống không cay
Sao mình không thẹn, ta thẹn thay cho mình?
Xem: 3253
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thật thà ma vật cũng qua
Thủ thỉ như qủy với ma
Con người cũng tựa con ta
Con người ghét bỏ con nhà khó nuôi
Thế Thái Đại Chúng 3911
Nói hung nói hăng không bằng nói lẽ
Thương con ngon rể vác ghế đi tìm
Muốn may thì phải có kim
Muốn hay thì phải cố tìm lẽ xưa
Thế Thái Đại Chúng 7847
Nhân tình thế thái Thế Thái Đại Chúng 1222
Khó khăn đắp đổi lần hồi
Giàu thì chưa dễ em ngồi em ăn.
Thế Thái Đại Chúng 4278
Có mới nới cũ Thế Thái Đại Chúng 2729
Dựa hơi Tào đặng lấy Kinh Châu Thế Thái Đại Chúng 7489
Trống hết hơi mõ chẳng còn cốc
Lành với Bụt chẳng lành với ma
Ở trên nhìn rộng trông xa
Có dung kẻ dưới mới là lượng trên
Thế Thái Đại Chúng 7957
Qủy phá nhà chay ma ăn mày bụt
Đừng khinh dao lụt có ngày đứt tay
Tham vàng bỏ đống gạch đầy
Vàng thời ăn hết gạch xây nên thành
Thế Thái Đại Chúng 873
Giàu sang lắm bạn, lắm bè
Đến khi lâm nạn chẳng hề có ai
Thế Thái Miền Nam, Vĩnh Long 10112
Yêu nhau mọi thứ mọi cho
Ghét nhau thì mảnh quạt mo cũng đòi
Thế Thái Đại Chúng 4198
Rắn đổ nọc cho lươn,
Rắn đến nhà không đánh thành quái
Thế Thái Đại Chúng 6761
Ngồi buồn vọc nước giỡn trăng
Nước xao trăng lặn buồn ơi hỡi buồn
Thế Thái Miền Nam, Đồng Tháp 5178
Ruộng đồng mặc sức chim bay
Biển hồ (Nước sông) lai láng mặc bầy cá đua
Thế Thái Đại Chúng 2318
Vận đỏ trồng lau hóa mía
Vận đen trồng củ tía hóa bồ nâu
Thế Thái Đại Chúng 8922
Được ích khúch khích ngồi cười
Hại người chẳng bỏ khi người hại cho
Thế Thái Đại Chúng 8566
Trăm năm trăm tuổi trăm chồng (6)
Phải (Ðẹp) duyên thì lấy tơ hồng nào xe
Thế Thái Đại Chúng 4265
Sáo đói thì sáo ăn đa
Phượng hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn
Có chịu khó mới có mà ăn
Không dưng ai có đem phân cho người
Thế Thái Đại Chúng 6499
Phú quý do thiên sang hèn tại số
Nốt ruồi ở cổ là lỗ tiền chôn
Dò sông dò biển dò nguồn
Biết đâu được bụng lái buôn mà dò
Thế Thái Đại Chúng 5924
Chỗ ăn không hết chỗ thết không khẳm Thế Thái Đại Chúng 1560
Ở đời có bốn cái ngu
Làm mai, lảnh nợ, gác cu, cầm chầu
Thế Thái Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 4930