Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tình Nghĩa

Trâu heo khi chết tế ruồi
Chẳng bằng khi sống ngọt bùi còn hơn
Xem: 4995
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Nghe tin anh đau đầu chưa khá
Em băng ngàn bẻ lá về xông
Mần răng cho trọn đạo vợ chồng
Đổ mồ hôi em quạt,
Trộ gió lồng em che
Tình Nghĩa Miền Trung Trung Phần, Thừa Thiên 3376
Anh đi ba bữa anh về (2)
Ở nhà em khá lo bề thần hôn
Tình Nghĩa Đại Chúng 2489
Tham vàng phụ ngãi ai ơi
Vàng có lúc hết, ngãi tôi vẫn còn
Tình Nghĩa Miền Trung, Khánh Hòa 8055
Lửa vào cho ấm lòng dư
Bậu nghe miệng thá, bậu từ nghĩa anh
Tình Nghĩa Đại Chúng 1892
Trăm năm tạc một chữ đồng (2)
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Tình Nghĩa Đại Chúng 2975
Cầu ao ván yếu gập ghềnh
Chân lần tay dắt chung tình đi qua
Tình Nghĩa Miền Bắc 2493
Vợ chồng hàng xáo chúng ta
Bách niên giai lão được và trống canh
Tình Nghĩa Đại Chúng 8027
Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra thành mười
Tình Nghĩa Đại Chúng 3611
Bá Nha - Chung Tử Kỳ Tình Nghĩa Đại Chúng 10131
Trốn như chó trốn con Tình Nghĩa Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2509
Lưng vốn chỉ có mười đồng
Phần để nuôi chồng, phần để nuôi tôi
Còn thừa mua cái bình vôi
Mua xanh mua chảo, mua nồi nấu ăn
Còn thừ, mua nhiễu vấn khăn
Mua dăm vuông vóc, may chăn cho chồng
Còn thừa mua chiếc thuyền rồng
Đem ra cửa bể cho chồng chèo chơi
Để chàng tùy thích, thảnh thơi
Danh lam thắng cảnh, ngược xuôi mặc lòng
Tình Nghĩa Đại Chúng 2836
Khi thương quán cũng như nhà,
Lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói xây.
Tình Nghĩa Đại Chúng 3629
Những nơi mà chát như sung
Mà cay như ớt em tung mình vào.
Những nơi chiếu miến võng đào
Điếu ngà bịt bạc, em nào có say
Những nơi chiếu cói, võng đay
Điếu sành xe giấy, em say lừ đù.
Tình Nghĩa Đại Chúng 476
Chia ngọt sẻ bùi (sớt bùi) Tình Nghĩa Đại Chúng 9799
Mẹ cha bú mớm nâng niu
Tội trời thì chịu, không yêu bằng chồng.
Tình Nghĩa Miền Trung 7614
Cái cò bay bổng bay cao
Bay từ cửa phủ bay vào Đồng Đăng.
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh,
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu nắm nem,
Mảng vui quên hết lời em dặn dò.
Gánh vàng đi đổ sông Ngô,
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương…
Tình Nghĩa Đại Chúng 9432
Anh về Bình Định chi lâu (2)
Chiều chiều em đứng vườn dâu ngó chừng
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Chàng xa, thiếp cách, giậm chân kêu trời
Tình Nghĩa Miền Trung, Huế, Bình Định 1674
Thương thì củ ấu cũng tròn
Không thương thì trái bồ hòn cũng vuông
Tình Nghĩa Đại Chúng 2168
Trăm năm vì lỗi hẹn hò
Cây đa bến cộ con đò khác đưa
Cây đa bến cộ còn lưa
Con đò đã thác năm xưa tê rồi
Tình Nghĩa Miền trung, Thanh Nghệ 5172
Môi hở răng lạnh Tình Nghĩa Đại Chúng 7172