Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhất Quyết

Trót tay nhúng phải chàm thùng
Chẳng xanh cũng quyết vẫy vùng cho xanh
Xem: 5115
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Một liều ba bảy cũng liều
Cầm bằng như trẻ chơi diều đứt dây
Nhất Quyết Đại Chúng 3912
Anh thương em làm giấy giao kèo,
Thò tay điểm chỉ dẫu nghèo cũng ưng.
Nhất Quyết Miền Nam, Bến Tre 1616
Ai làm nên vịt xa chuồng
Đồng Nai xa xứ, thời xa xứ sự
Thời xa ngũ sự, thời xa đồng bao
- Ai làm nên nhộng xa tằm
Con Hạc xa uổng hạc
Đôi đứa mình đừng xa
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa, Miền Nam, Đồng Nai 1468
Mược ý ai nói bấc nói nồm,
Con dế kêu dưới giọt mỏi mồm dế thôi.
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, 2715
Rào đường, đón ngõ, ngăn sông
Nào ai rào đón được lòng đôi ta
Nhất Quyết Đại Chúng 8678
Chờ em anh chẳng lấy ai
Khăng khăng chí quyết một hai đợi chờ.
Nhất Quyết Đại Chúng 505
Trời mưa vì bởi chùm mây
Đôi ta cách trở vì dây tơ hồng
Phải như đây đó vợ chồng
Biểu em đi lấy gan rồng cũng đi
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 1321
Ba năm lòng dạ tạc ghi
Sống thì đồng tịch thác thì đồng tâm
Xin cho chàng giữ dạ sắt cầm
Tiên sa xuống đất mấy mươi lần mược tiên
Trăng trên trời còn khuyết lưỡi liềm
Huống chi người để đi tìm cầu hôn
Thiếu chi nơi bạc đống
Thiếu chi chốn vàng chôn
Sao anh không chuộng khéo mà khôn đi tìm
Biết làm sao biến đặng con chim
Bay vô thăm bạn rồi bay trở về
Muốn cho sông cận núi kề
Mấy lời giao anh hứa, mấy lời thề anh ghi
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 8629
Ở đây lắm kẻ gièm pha
Nói vào thì ít nói ra thì nhiều!
Thương anh thương đủ mọi điều
Gió quanh em sẽ liệu chiều em che
Ai nói chi chàng chớ có nghe
Ông Tơ bà Nguyệt đã xe ta rồi
Dù ai khuyên đứng dỗ ngồi
Thì chàng cũng cứ đãi bôi qua lần.
Nhất Quyết Đại Chúng 5513
Dao phay năm bảy ngọn em cũng ôm trọn vào mình
Chết thời em chịu chết, chớ xa ngãi tình, em không xa.
Nhất Quyết Miền Nam, Tiền Giang 2027
Bây giờ em đã quyết với anh
Dầu Trương Nghi với Tô Tử dỗ dành cũng chẳng xiêu
Nhất Quyết Đại Chúng 8651
Ví dầu cây cứng rễ bền
Gió lay chẳng chuyển sấm rền nào rung
Nhất Quyết Miền Nam, 9118
Bốn phương chi thiếu anh hùng
Liễu mai em chọn bá tùng sánh duyên
Nhất Quyết Đại Chúng 3773
Dẫu như thân liễu yếu xìu
Dẫu cho bão tố không xiêu tấc lòng
Nhất Quyết Miền Nam, Vĩnh Long 5304
Con kiến lửa bò lên bẹ cửa
Bò lại xuống rèm
Hai đứa mình thương chặt dạ
Ai nói gièm cũng mặc ai
Nhất Quyết Miền Nam, Vĩnh Long 5443
Đi ngang nhà má, hai tay con xá
Cái (Hai) cẳng tôi quỳ
Lòng thương con mạ sá gì thân tôi (con)
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang 8384
Lòng ta ta đã chắc rồi
Dù ai giục đứng, giục ngồi chớ nao
Nhất Quyết Đại Chúng 3102
Thương anh không quản chi xa
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều
Nhất Quyết Đại Chúng 2840
Vái ông Tơ một chầu bánh tráng
Vái bà Nguyệt một tán đường Dinh
Đôi ta gá nghĩa chung tình
Dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 714
Nhác trông nhà ngói năm gian
Thấy chàng lịch sự khôn ngoan có tài
Cho nên em chẳng lấy ai
Em quyết chờ đợi một vài ba đông.
Yêu anh em chẳng lấy chồng
Em dốc một lòng chờ đợi lấy anh.
Nhất Quyết Đại Chúng 9693