Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tu Thân

Tu đâu cho thiếp tu cùng
Mai sau thành Phật ngồi chung một tòa
Xem: 2751
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Hay người hay áo hay hơi
Mà chẳng hay người thì cũng bỏ đi
Tu Thân Đại Chúng 487
Ở đời ai khỏi gian nan
Gian nan có thưở, thanh nhàn có khi
Tu Thân Đại Chúng 1215
Làm người mà được khôn ngoan
Cũng nhờ học tập, mọi đàng mọi hay
Nghề gì ta có trong tay
Cố công rèn luyện, có ngày thành công!
Tu Thân Đại Chúng 8771
Ở đời ba (năm) bảy đường chồng
Miễn sao chọn được một lòng là hơn
Tu Thân Đại Chúng 1520
Tiền hung hậu kiết Tu Thân Đại Chúng 9196
Mặc ai chác (chuốc) lợi mua danh
Miễn ta học đặng đạo lành thì thôi
Tu Thân Đại Chúng 3580
Lễ thầy đạo, gạo thầy tu Tu Thân Đại Chúng 7634
Đường chẳng đi đường còn lại
Lời không cánh lời lại hay bay
Tu Thân Đại Chúng 2031
Người dưng ơi hỡi người dưng
Bánh dầy phải lửa thì sưng phồng phồng
Tu Thân Đại Chúng 1645
Có thân thì có khổ, có khổ mới nên thân Tu Thân Đại Chúng 6564
Nằm gác tay lên trán Tu Thân Đại Chúng 3758
Chữ rằng: Hổ tử lưu bì "
Làm người phải để danh gì hậu lai
Tu Thân Đại Chúng 3651
Chữ nhân là chữ tương vàng (2)
Ai mà nhân được thì càng lất lây
Tranh quyền cướp nước gì đây,
Coi nhau như bát nước đầy thì hơn.
Tu Thân Đại Chúng 8842
Người đời ai có dại chi,
Khúc sông eo hẹp phải tùy khúc sông.
Tu Thân Miền Trung, Quảng Ngãi 9489
Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Cơm cha, áo mẹ, công thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao
Tu Thân Đại Chúng, Miền Trung Khánh Hòa 7637
Cao nêu kêu pháo, ngọt cháo thơm hương
Ai ở bất lương Phật thần cứ phạt
Tu Thân Đại Chúng 1395
Thà rằng biệt tích chi đồ
Càng trông càng thấy cảnh chùa mà thương
Tu Thân Đại Chúng 7063
Tu đâu cho thiếp tu cùng
Mai sau thành Phật ngồi chung một tòa
Tu Thân Đại Chúng 2751
Một lời nói được quan tiền tấm lụa
Một lời nói được dùi đục cẳng tay
Tu Thân Đại Chúng 3383
Non cao cũng có đường trèo
Bệnh dẫu hiểm nghèo cũng có thuốc tiên
Tu Thân Đại Chúng 7640