Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nông Tang

Tua rua thì mặc tua rua
Mạ già ruộng ngấu, Không thua bạn điền
Xem: 6768
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Quốc quốc tu oa, cò ma ra ruộng
Bông đã trổ rồi cấy muộn làm chi
Nông Tang Miền Nam, Vĩnh Long 2378
Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa, Ui ui tốt mè Nông Tang Miền Nam, An Giang 1245
Làm ruộng ăn cơm nằm, chăn tằm ăn cơm đứng Nông Tang Đại Chúng 659
Tằm vương (giăng) tơ nhện cũng vương (giăng) tơ
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm
Nông Tang Đại Chúng 1849
Đất nỏ, giỏ phân Nông Tang Đại Chúng 5278
Tháng Sáu mà cấy mạ già
Thà rằng công cấy ở nhà ẵm con
Tháng Chạp mà cấy mạ non
Thà rằng công cấy ẵm con ở nhà
Nông Tang Đại Chúng 8189
Mạ chiêm ba tháng không già, Nông Tang Đại Chúng 6207
Cát liền tay, thịt cháy ngày Nông Tang Đại Chúng 7467
Năm trước được cau, năm sau được lúa Nông Tang Đại Chúng 5478
Trồng lang đất lạ gieo mạ đất quen Nông Tang Miền Trung 4384
Lọ đầu thì bán
Lọ trán thì nuôi
Lọ đuôi thì thịt
Nông Tang Miền Trung 434
Làm hay không bằng thay giống Nông Tang Miền Trung 6125
Đuôi trâu không bằng đầu gà Nông Tang Đại Chúng 9301
Mặt trời đã mọc đằng đông
Em ơi! thức dậy ra đồng kẻo trưa
Thế gian kẻ cấy người bừa
Riêng em ngủ sớm dậy trưa sao đành.
Nông Tang Đại Chúng 4678
Xoài dòn, mít dẻo, thị dai Nông Tang Miền Trung 2106
Muốn cho cây lúa bông to,
Cày sâu cuốc kỹ phân gieo cho nhiều
Nông Tang Miền Nam, An Giang 2081
Trèo lên cây chót vót cây khô,
Ngó về đồng ruộng thấy bốn cô chưa chồng,
Cô hai cấy lúa vừa xong,
Cô ba chưa chồng bản ngản bơ ngơ,
Cô tư tuổi hãy còn thơ,
Cô năm còn dại còn khờ,
Tôi đây ở vậy mà chờ bốn cô,
Vái trời cho có lúa bồ,
Tôi qua cưới hết bốn cô đem về,
Cô hai lo tảo bán tần,
Cô ba xách nước dưỡng thân mẹ già,
Cô tư xách chổi chăn gà chăn heo,
Cô năm gá nghĩa tình chung với mình,
Năm thê bảy thiếp chúng mình đông vui.
Nông Tang Miền Nam, 1174
Tốt giống, tốt má, tốt mạ, tốt lúa (*) Nông Tang Đại Chúng 8503
Người ta đi cấy lấy công (2)
Còn tôi đi cấy trông mong mỗi ngày
Mong cho đừng có nhiều mây
Đừng có bão táp, mỗi ngày mỗi trông
Để tôi cày cấy cho xong
Mong đồng lúa tốt, bõ công cấy cày,
Mong sao vựa lúa thật đầy
Tháng, năm no đủ, ngày ngày thảnh thơị
Nông Tang Đại Chúng 1445
Cây xanh thì lá cũng xanh, (2)
Em giỏi cấy lúa, anh rành trồng bông.
Mai đây lúa chín vàng đông,
Bông nở trắng vườn thi thử ai hơn.
Nông Tang Miền Trung, Miền Nam 9717