Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trang Phục

Tui đòi cặp áo đôi hồng
Hai họ đừng hòng đưa tiễn qua sông.
Con không cha mẹ nào răn
Ngẫm như trái bưởi ai lăn nó tròn.
Xem: 6381
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Áo vắt vai chạy đâu hớn hở
Em có chồng rồi mắc cỡ lêu lêu,
Áo vắt vai anh đi thăm ruộng,
Anh cũng có vợ rồi chẳng chuộng bậu đâu.
Trang Phục Miền Nam, Lục Tỉnh 1318
Ai làm cho đó bỏ đăng (3)
Cho con áo trắng bỏ thằng áo xanh.
Trang Phục Miền Nam, 9046
Thấy nàng anh tưởng vợ anh, (5)
Vợ anh cũng bận áo xanh như nàng,
Song song hai ngọn gươm vàng,
Trách anh anh chịu, buông nàng không buông.
Trang Phục Miền Nam, Bạc Liêu, Tiền Giang 2782
Áo đen nẩu dị áo đen,
Phần tui áo rách, tôi nhấp nhem ra ngoài.
Trang Phục Miền Trung, Phú Yên, 1621
Thương em thuở (hồi) áo mới may,
Bây giờ áo rách thay tay vá quàng.
Trang Phục Miền Nam, Tiền Giang, Miền Trung, Phú Yên 9273
Áo đen năm nút viền bâu (2)
Anh về thăm mẹ bao lâu lại về
Trang Phục Đại Chúng 7848
Buồn buồn, nhớ nhớ, thương thương,
Nhớ người áo trắng đi đường cái quan.
Trang Phục Miền Nam, 888
Gà lạc bầy gà kêu lít chit,
Phụng lìa loan, phụng lại biếng bay,
Kể từ ngày xa bạn đến nay,
Cơm ăn không đặng, áo gài hở bâu.
Trang Phục Miền Nam, Bạc Liêu 6211
Chẳng thà tôi ăn rách mặc rưới
Lang thang lưới thuới
Để cha mẹ ăn no mặc lành
Nghĩ công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng nuôi
Trang Phục Miền Nam, An Giang 4731
Áo đen năm nút viền bâu
Bậu về xứ bậu biết đâu mà tìm
Trang Phục Miền Nam, An Giang 2413
Đặt ra biết cắt biết may,
Cắt ra cái áo có tay, có hò…
Trang Phục Miền Trung, Phú Yên, 8492
Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm
Trang Phục Đại Chúng 467
Thế gian có dại, có khôn
Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành
Trang Phục Miền Nam, Vĩnh Long 10254
Áo đen (đơm) năm nút viền bâu
Bậu về xứ bậu biết đâu mà dò (tìm) ?
Trang Phục Đại Chúng 1226
Thấy em bận áo bà ba trắng, anh muốn gắn chữ tình
Đi đâu lưu lạc, lại nhìn chéo khăn.
Trang Phục Miền Nam, An Giang 4081
Ngó qua bên kiểng Tô Châu,
Thấy em dệt lụa, trên đầu giắt trâm.
Trang Phục Miền Nam, Lục Tỉnh 4512
Trời mưa ướt áo em rồi (5)
Kiếm nơi có lửa lần hồi vô hơ
Trang Phục Miền Nam, Đồng Tháp 6058
Thương trò may áo cho trò,
Thiếu đinh, thiếu vạt, thiếu hồ, thiếu bâu.
Trang Phục Miền Nam, Lục Tỉnh 9897
Thế gian dại dại, khôn khôn
Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành
Trang Phục Miền Nam, Vĩnh Long 8754
Nhác trông cái yếm cũng xinh
Khen ai khéo dệt ra hình hoa mai
Khen người khâu yếm cũng tài
Cổ thì em ngả màu hiên
Thắt lưng mùi huyền, dải yếm cũng xinh
Khen ai khâu yếm cho mình
Đường lên đường xuống ra hình lưng ong
Yếm này em ngả màu hồng
Yếm này nhuộm mất mấy công hỡi nàng?
Khi xưa lụa hãy còn vàng
Khen ai khéo nhuộm cho nàng, nàng ơi!
Trang Phục Đại Chúng 9942